Zaproszenie do udziału w projekcie „Zamojskie drogi do Niepodległości” dotyczącym wykonania opisu trasy turystycznej


Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość ma przyjemność zaprosić wszystkich chętnych do udziału w projekcie „Zamojskie drogi do Niepodległości” dotyczącym wykonania opisu trasy turystycznej najlepiej prezentującej historię walk Żołnierzy Niezłomnych w latach 1939 – 1953 na terenie Zamojszczyzny. Najwyżej ocenione prace zostaną umieszczone na niniejszej stronie internetowej i wdrożone do aplikacji mobilnej, która powstanie w ramach realizowanego Projektu.

Zasady uczestnictwa:

  1. Udział w projekcie polega na wykonaniu opisu trasy historycznej najlepiej ukazującego historię walk Żołnierzy Niezłomnych. Opracowanie tras powinno polegać na dokładnym wytyczeniu trasy, oznaczeniu współrzędnych punktów na jej przebiegu, wykonaniu opisu trasy zawierającym szczegółowe informacje historyczne, sporządzeniu aktualnej dokumentacji fotograficznej i załączeniu zdjęć archiwalnych. Jako Organizator sugerujemy miejscowości będące punktami docelowymi 5 tras, które rozpoczynałyby się od Muzeum w Bondyrzu (z możliwością kierunku odwrotnego – kończące się w Bondyrzu).  Miejscowości te to Szczebrzeszyn, Zaboreczno, Górecko, Osuchy, Zamość. Dopuszczamy również możliwość indywidualnego określenia miejsc docelowych, warunkując by trasy te uwzględniały w swoim przebiegu Muzeum w Bondyrzu jako jednego z punktów. Preferowane są trasy piesze i rowerowe, których długość nie przekracza 30 km.
  2. Trasa powinna przebiegać istniejącymi drogami (polne, leśne i mało ruchliwe drogi gminne).
  3. Zaprojektowany szlak powinien zaczynać się i kończyć w miejscach, do których dochodzi komunikacja publiczna, lub też powinien mieć kształt pętli, czyli rozpoczynać się i kończyć w tym samym punkcie. W miarę możliwości zaproponowana trasa powinna być włączona w sieć już istniejących szlaków turystycznych.
  4. Opis szlaku turystycznego musi być przedstawiony w formie fotograficznej, graficznej (mapka/szkic) i opisowej, na płycie CD.
  5. Mile widziane zaznaczenie trasy na darmowej aplikacji Endomondo i zapisanie jej w formacie .gpx

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest ukończone 18 lat.

Nadsyłanie projektów:

  1. Opisy trasy należy przesłać pocztą na adres Organizatora: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość w terminie od 15.06.2018 do 31.07.2018 (decyduje data wpływu), z dopiskiem: „Zamojskie drogi do Niepodległości”.
  1. Nadsyłane opisy szlaków powinny być opatrzone opisem według wzoru:
  • Imię i nazwisko Uczestnika Projektu (Autora pracy)
  • Adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail
  • Tytuł trasy

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie. Pomóż stworzyć razem z nami, unikalną aplikację na telefon.

  Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021
w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

 

Koordynatorzy projektu:

Prezes, poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak – tel. 501 589 888
Sekretarz Witold Marucha – tel. 508 257 914