Zaproszenie do składania ofert na wykonanie systemów zabezpieczających zbiory Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego w Bondyrzu

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość z siedzibą przy ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonania systemów zabezpieczających zbiory Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu.

W załączeniu: