Sztandar Koła w Miączynie

Sztandar Koła w Miączynie zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/170/2002 dnia 12.11.2002 r.