Materiały do dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939-1944 – 4 TOMY