protokol_komarow

Protokół potwierdzający przyznanie Kołu Rejonowemu AK w Komarowie dotacji w kwocie 1 milion 500 tys. zł na cele związane z cmentarzem wojennym w Wolicy Śniatyckiej