skan nr 39

Pismo prezesa Oddziału Okręgowego Zamość ŚZŻAK B. Sobieszczańskiego