skan nr 35

Pismo – instrukcja prezesa Oddziału Okręgowego Zamość ŚZŻAK B. Sobieszczańskiego z dn. 6 grudnia 1991 r. w sprawie prac nad upamiętnieniem walk w latach 1939–1956 r.