skan nr 32

Pismo prezesa Oddziału Okręgowego Zamość ŚZŻAK B. Sobieszczańskiego do ŚZŻAK Zarządu Głównego Warszawa w sprawie upoważnienia do wydawania opinii o swoich członkach.