skan nr 31 – 0001

Pismo prezesa Oddziału Okręgowego Zamość ŚZŻAK B. Sobieszczańskiego do ŚZŻAK Zarządu Głównego w Warszawie w sprawie zastraszania członków koła gminnego w Grabowcu