skan nr 30

Pismo – komunikat 1/91 prezesa Oddziału Okręgowego Zamość ŚZŻAK B. Sobieszczańskiego w sprawie powiadomienia o uroczystościach święta 9 pp AK ziemi zamojskiej