skan nr 29

Pismo po. przewodniczącego Dominika Szajnera do przewodniczącego Zarządu Okręgu Zamojskiego ŚZŻAK kol. Bolesława Sobieszczańskiego w sprawie wypożyczenia sztandaru na okres wizyty Papieża Jana Pawła II w Warszawie