skan nr 28

Pismo prezesa Zarządu Oddziału Okręgowego Zamość ŚZŻAK Bolesława Sobieszczańskiego i sekretarza Zarządu ŚZŻAK Oddziału Okręgowego w Zamościu Teofila Niemczuka do Prezesa Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Bronisława Kamińskiego w sprawie prac realizowanych na terenie Puszczy Solskiej w miejscu walk partyzanckich