skan nr 25

Pismo Komitetu Organizacyjnego do redakcji „Tygodnika Zamojskiego” w Zamościu w sprawie publikacji powiadomienia o uroczystościach w Lasowcach 03.02.1991 r.