skan nr 9

Pismo prezesa Oddziału Okręgowego Zamość SŻAK1 Bolesława Sobieszczańskiego do Wydziału budownictwa, Gospodarki przestrzennej i komunalnej Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu w sprawie wykonania tabliczek imiennych na groby Żołnierzy AK poległych 4 lutego 1943 r. pod Lasowcami