skan nr 8

Pismo bp. lubelskiego Bolesława Pylaka do ks. infułata Jacka Żórawskiego w sprawie mianowania go kapelanem SŻAKi Związku Sybiraków