skan nr 5

Uchwała Zarządu Głównego SŻAK z dn. 19.01.1990 r. w sprawie powołania okręgów