skan nr 4

Pismo sekretarza Zarządu Głównego Jana Kiljańskiego o powołaniu Okręgu Zamość