B-007_min

Sztandar 9 pp Legionów AK, Muzeum Kolegiaty Zamojskiej, fot. Piotr Błażewicz