Galerie zdjęć – 2022 r.

  • 2021 »
  • Podsumowanie projektu pn. „Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny – żywa lekcja patrio-tyzmu”, współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej – lekcja online dla szkół z terenu Miasta Zamość - 25 października 2021r., Zamość