Galerie zdjęć – 2017 r.

Dnia 17 sierpnia br. w Delegaturze LUW w Zamościu odbyła się konferencja prasowa w której udział wzięli: płk Tomasz Dudek – Prezes Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”, Sławomir Zawiślak – Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Poseł na Sejm RP, major Wojciech Brykner - cz. p. o. dowódca 25 Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu oraz Witold Marucha – Sekretarz ŚZŻAK Okręg Zamość, członek Koła Rejonowego ŚZŻAK Komarów-Osada. Patronat honorowy nad tegorocznymi obchodami zorganizowanymi przez głównego organizatora - Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem” oraz współorganizatorów: ŚZŻAK Okręg Zamość, Parafię rzymsko-katolicką p.w. Św. Trójcy w Komarowie, NSZZ Rolników Indywidualnych w Komarowie oraz Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Wśród instytucji wspierających i partnerów obchodów znalazły się jednostki WOJSKA POLSKIEGO, które uczestniczą w - powiązanych z ww. obchodami - kilkudniowych manewrach z udziałem ochotniczych formacji kawaleryjskich tj. SZWADRON KAWALERII WOJSKA POLSKIEGO, 2 LUBELSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ, 2 HRUBIESZOWSKI PUŁK ROZPOZNAWCZY, 25 BRYGADA KAWALERII POWIETRZNEJ im. Księcia Józefa Poniatowskiego, 3 ZAMOJSKI BATALION ZMECHANIZOWANY W ZAMOŚCIU, 33 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W NOWEJ DĘBIE oraz 32 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY w Zamościu.

Prezes T. Dudek poinformował, że w trakcie obchodów na dzień 26 sierpnia w sobotę o godzinie 18.00 przewidziano m.in. capstrzyk na cmentarzu w Komarowie, Mszę Świętą za poległych Ułanów, koncert Orkiestry Wojskowej. W dniu 27 sierpnia – niedziela o godz. 12.00, zaplanowano Święto Kawalerii Polskiej w ramach którego odbędzie się inscenizacja epizodów bitwy pod Komarowem 1920 w której weźmie udział około 250 kawalerzystów, pokazy wyszkolenia kawaleryjskiego szwadronów ochotniczych także Szwadronu Kawalerii WP. Prezes T. Dudek podkreślił, iż tegoroczne działania mają charakter proobronny, czego efektem będzie również przedstawienie w trakcie niedzielnych obchodów pokazu współdziałania jednostek konnych z wojskami operacyjnymi, jak też wojskami obrony terytorialnej. Niedzielne uroczystości odbędą się na terenie wsi Wolica Śniatycka - dojazd drogą Wolica Śniatycka lub od strony miejscowości Cześniki. Od godziny 10.00-11.00 istnieje możliwość zwiedzenia obozu kawalerii. Prezes T. Dudek złożył podziękowania dla wszystkich współorganizatorów przedsięwzięcia, podkreślając ogromne zaangażowanie Posła Zawiślaka. Informacje dotyczące uczestnictwa Wojska Polskiego w ww. wydarzeniu przybliżył uczestnikom konferencji Major Wojciech Brykner podkreślając wagę wspólnych ćwiczeń organizacji pro obronnych, w tym kawalerii ochotniczej z wojskami operacyjnymi oraz wojskami obrony terytorialnej. Mjr Brykner jako dowódca 25 batalionu lekkiej piechoty w Zamościu wchodzącej w skład 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej poinformował również, iż wiele osób z organizacji pro obronnych a także z kawalerii ochotniczej zasila struktury WOT.

Ww. konferencja była okazją  do przypomnienia, że dnia 28 lipca br., z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, ŚZŻAK Okręg Zamość Koło Rejonowe Hrubieszów, w budynku Hrubieszowskiego Domu Kultury, odbyła się konferencja prasowa, której tematem było przedstawienie protestu przeciwko poniżaniu i bezczeszczeniu pamięci żołnierzy AK i BCh. Podczas konferencji jej uczestnicy – m.in. Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Prezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego Jerzy L. Krzyżewski, Prezes Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość Koło Rejonowe Hrubieszów Kamila Maślanka, Przewodnicząca Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu Janina Kalinowska – przekazali do wiadomości opinii publicznej oświadczenie ( poparte także podpisami mieszkańców) - protest przeciwko poniżaniu godności i bezczeszczeniu pamięci żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich – skan oświadczenia w załączeniu. W treści ww. oświadczenia autorzy wyrazili swój głęboki niepokój wobec opublikowania na portalu informacyjnym „LubieHrubie.pl” pamiętników Ukrainek: Nadii Melnyk-Nowosad, Larysy Sajenczuk i Oleksija Stachurskyj, szkalujących dobre imię żołnierzy Armii Krajowej Obwodu Hrubieszów i Tomaszów Lubelski oraz Batalionów Chłopskich Oddziału Stanisława Basaja „Rysia”. Pamiętniki podnoszą temat akcji AK i BCh na Sahryń w dniu 10 marca 1944 r„ i w swojej treści przedstawiają polskich partyzantów jako bandytów i morderców ludności cywilnej, w tym kobiet i dzieci. Według ww. uczestników konferencji cytowane w pamiętnikach informacje są nieprawdziwe, tendencyjne i godzą w dobre imię żołnierzy AK i BCh. W związku z tym wyrazili oni swoje ubolewanie także wobec faktu, że w - zatwierdzonych przez poprzednie władze - wydawnictwach Instytutu Pamięci Narodowej likwidacje gniazd UPA nazywa się działaniami odwetowymi, tzw. akcjami terrorystyczno-likwidacyjnymi w stosunku do ludności ukraińskiej. Smuci także fakt, że członków grup zbrojnych OUN-B, dopuszczających się ludobójstwa na ludności polskiej na Kresach podczas II wojny światowej ( uchwała Sejmu RP ), aktów gwałtu i bandytyzmu, określa się w tych wydawnictwach jako ukraińskich partyzantów lub bojowników, powołując się przy tym na materiały ukraińskiego IPN, który hołduje ideologii Bandery, Dońcowa i Szuchewicza. Konferencję poprzedziła - zorganizowana przez ŚZŻAK Okręg Zamość, bezpłatna dla zaproszonych mieszkańców Hrubieszowa i regionu - projekcja filmu dokumentalnego pt. „Sahryń”. Film ukazujący prawdę historyczną dotyczącą akcji oddziałów Armii Krajowej obwodu Hrubieszów i Tomaszów Lubelski oraz BCh Stanisława Basaja „Rysia” m.in na bastion nacjonalistów ukraińskich we wsi Sahryń. Film został wyświetlony w sali kinowej w/w HDK dla zgromadzonych na niej kilkuset widzów.

W imieniu organizatorów konferencji w Hrubieszowie Poseł serdecznie podziękował za obecność na konferencji reprezentantom mediów, natomiast bardzo licznym i aktywnym w przeprowadzonej (po obejrzeniu filmu i wygłoszeniu oświadczenia) dyskusji mieszkańcom za poparcie inicjatywy ŚZŻAK Okręg Zamość broniącej prawdy historycznej i godności naszych przodków. Poseł stwierdził, że za podniesionymi głosami w ww. dyskusji, mieszkańcy naszego regionu liczą, że m. in. nowe władze IPN podejmą zdecydowane działania (także wydawnicze), które zatrzymają negatywnie społecznie ocenianą akcję oczerniania działań AK i BCH, upowszechnią prawdę o trudnych relacjach polsko- ukraińskich w czasie II wojny światowej także o walkach na Zamojszczyźnie. Bardzo smuci i zastanawia, że w minionych latach instytucje powołane do rzetelnego zmierzenia się z trudnymi historycznymi tematami, niejako skutecznie omijały ten ważny problem, lub, tak jak w przypadku decyzji poprzednich władz IPN, decydowały się na finansowanie kontrowersyjnych wydawnictw szkalujących żołnierzy AK i BCH.