Galerie zdjęć 2010 r.

Spotkanie opłatkowe członków ŚZŻAK Okręg Zamość z udziałem Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Ekscelencji Ks. Biskupa Wacława Depo, duchowieństwa, licznych przedstawicieli Wojska Polskiego oraz organizacji patriotyczno-niepodległościowych, Kościół pw. Św. Jana Bożego, Klub Garnizonowy w Zamościu.