Darowizna na rzecz realizacji celów statutowych ŚZŻAK Okręg Zamość

darowizna ak zamosc.

Szanowni Państwo,

W imieniu członków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości przekazania darowizny z przeznaczeniem na rzecz realizacji celów statutowych naszego Związku.

ŚZŻAK O/Z skupia w swoich szeregach żołnierzy Armii Krajowej – Weteranów II wojny światowej, członków Ich rodzin, przedstawicieli młodego pokolenia i jest wspierany przez sympatyków Związku. Naszą działalność rozpoczęliśmy w listopadzie 1989 roku i już od 30 lat działamy z ukierunkowanymi celami, jakimi są m.in.

– obrona pamięci, prawdy historycznej i godności Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego oraz innych formacji funkcjonujących w strukturze Polskiego Państwa Podziemnego, walczących o niepodległość w okresie wojennym i powojennym,

– badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie historii, tradycji i dziedzictwa ideowego  – Etosu AK i  PPP,

– utrzymywanie koleżeńskiej więzi między żołnierzami AK i działaczami PPP oraz ich rodzinami, organizowanie pomocy koleżeńskiej dla byłych żołnierzy AK.

W realizację licznych zadań członkowie Związku wkładają własną społeczną pracę i środki uzyskiwane m.in. ze składek członkowskich. Jednak wobec ogromu podjętej pracy, bez pozyskiwania funduszy zewnętrznych, w tym wsparcia sponsorów nie mielibyśmy możliwości zrealizowania naszych projektów, także utrzymania bezpłatnie udostępnianego przez Związek zwiedzającym Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu.

Jeśli chcielibyście Państwo wesprzeć naszą bieżącą działalność i przyszłe projekty uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość wpłacenia darowizny na nasz Związek:

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość
ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość

Nr KRS: 0000077818

Nr rachunku:
Powiatowy Bank Spółdzielczy Zamość
37 9644 0007 2001 0000 0680 0001

Tytułem: na działalność statutową stowarzyszenia

Blankiet z możliwością uzupełnienia.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do przekazywania nam propozycji tematów zadań, które moglibyśmy wspólnie z Państwem podjąć i zrealizować.