UDZIAŁ DELEGACJI ŚZŻAK O/Z W UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNO-RELIGIJNEJ 80. ROCZNICY BITWY POD OSUCHAMI – 23 CZERWCA 2024 R., wręczenie ufundowanych przez Związek nagród dla laureatów XXV Powiatowego Konkursu Wiedzy  o Armii Krajowej i Batalionach Chłopskich.

2024-06-29

W niedzielę 23 czerwca 2024 r. delegacja ŚZŻAK Okręg Zamość uczestniczyła w uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę Bitwy pod Osuchami (gmina Łukowa). Organizatorami uroczystości byli: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Dowódca Garnizonu Zamość, Starosta Biłgorajski, Wójt Gminy Łukowa, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Józefów, Parafia Łukowa. Tegoroczne obchody religijno-patriotyczne odbyły się pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Bitwa pod Osuchami była największą i najbardziej krwawą bitwą partyzancką, stoczoną na ziemiach polskich podczas II wojny światowej. Starcie, do którego doszło między 25-26 czerwca 1944 r. stało się punktem kulminacyjnym niemieckiej akcji Sturmwind II, mającej na celu zniszczenie niezwykle licznych na tym terenie oddziałów partyzanckich, broniących mieszkańców okolicznych miast i wsi. Naprzeciwko ogromnych sił wroga, w tym jednostek pancernych i lotniczych, stanęli partyzanci oddziałów Armii Krajowej oraz Batalionów Chłopskich.

Na program uroczystości złożyły się tradycyjnie uroczysta msza święta polowa w intencji poległych w bitwie pod Osuchami, wystąpienia okolicznościowe, wręczenie nagród, Apel Poległych i złożenie wieńców na cmentarzu partyzanckim oraz koncert patriotyczny w wykonaniu Chóru „Harmonia” z GOK w Łukowej i inscenizacja historyczna z udziałem GRH „Wir” z Biłgoraja. 

Podczas uroczystości miało również miejsce wręczenie nagród finalistom XXV Powiatowego Konkursu Wiedzy o Armii Krajowej i Batalionach Chłopskich na Ziemi Biłgorajskiej, który zorganizował Gminny Ośrodek Kultury Łukowa. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość – podobnie jak w poprzednich latach – ufundował nagrody książkowe, oraz pamiątkowe dyplomy i gadżety dla laureatów konkursu. Nagrody w imieniu Prezesa ŚZŻAK O/Z S. Zawiślaka wręczył  –  Józef Więcław Wiceprezes ŚZŻAK O/Z . 

Laureatami zostali:

  1. w kategorii szkoły podstawowe:

I miejsce – Andżelika Smoter uczennica Szkoły Podstawowej nr 5 im. Ks Jana Twardowskiego w Biłgoraju,

II miejsce – Karolina Dąbrowska uczennica Szkoły Podstawowej im. por. Edwarda Błaszczaka ps. Grom w Chmielku,

III miejsce – Szymon Surmacz ze Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie.

  1. w kategorii szkoły średnie:

I miejsce – Marcin Kusz uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju,

II miejsce – Paulina Zając uczennica Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju,

III miejsce – Jakub Furmanek – I LO im. ONZ w Biłgoraju 

W uroczystości obok zaproszonych gości wzięli udział ( wraz z Józefem Więcławem Wiceprezesem ŚZŻAK O/Z ) inni przedstawiciele Związku tj. delegacje pocztów sztandarowych, Andrzej Skiba – Skarbnik ŚZŻAK O/Z, Prezesi Kół Rejonowych i liczni członkowie naszego Związku.

Wyjątkowymi gośćmi uroczystości byli uczestnicy bitwy pod Osuchami – Aniela Terlecka ps. “Mała” i Stanisław Szostak ps. “Trzynastka”.

Cześć i Chwała Bohaterom!

https://bilgorajska.pl/aktualnosc,32658,0,0,0,Osuchy-2024.html

https://bilgorajska.pl/aktualnosc,32653,0,0,0,Najwieksza-patriotyczna-uroczystosc-w-regionie-Osuchy-2024.html

https://www.kronikatygodnia.pl/artykul/42237,osuchy-przelali-krew-w-imie-wolnosci-ojczyzny-zdjecia

https://www.dziennikwschodni.pl/bilgoraj/to-bylo-80-lat-temu-obchody-rocznicy-bitwy-pod-osuchami,n,1000345245.html