Uroczyste podsumowanie XV edycji konkursu historycznego pn. ,,Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy” – 20 czerwca br., Bondyrz

2024-06-22

W dniu 20.06.2024 roku w Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu (Bondyrz 183a, Gmina Adamów) odbyło się uroczyste podsumowanie XV edycji konkursu historycznego pn. ,,Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”, współorganizowanego we współpracy z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Patronat Honorowy nad tegoroczną edycją konkursu objęli: Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej – Ks. Bp dr Marian Rojek oraz Lubelski Kurator Oświaty – Tomasz Szabłowski.

Konkurs historyczny organizowany jest od 2010 r. Jego głównymi celami są m.in. kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu Polski-Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej oraz formacji poakowskich na terenie Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej, kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, zainspirowanie i zachęcanie młodzieży do podjęcia samodzielnych badań nad historią swojej rodziny, środowiska związanego z miejscem zamieszkania. Szczególnie do poszukiwania tzw. białych plam w historii Armii Krajowej w naszym regionie, w tym działań powojennych podejmowanych przez byłych żołnierzy AK, Żołnierzy Wyklętych, którzy walczyli o wolną Polskę. 

Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia pocztu sztandarowego ŚZŻAK Okręg Zamość przez por. Andrzeja Jaroszyńskiego i odśpiewania hymnu narodowego. Następnie w imieniu organizatorów głos zabrał Przewodniczący Komisji Konkursowej Pan Bogdan Leszczuk – nauczyciel/konsultant z Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu, witając wszystkich obecnych na podsumowaniu gości, w tym m.in.: Krzysztofa Pilipa – Wójta Gminy Adamów, dr Dorotę Mach – Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu, Artura Gontarza – Kierownika LSCDN Oddział w Zamościu, ks. dr. Piotra Brodziaka – przedstawiciela Biskupa Diecezjalnego dr. Mariana Rojka, Dyrektora Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Marię Gruszkę – starszego wizytatora Lubelskiego Kuratorium Oświaty, Annę Maciukiewicz z Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz laureatów, uczestników konkursu, nauczycieli, opiekunów, dyrekcje szkół oraz rodziców. Przywitał również przedstawicieli organizatora konkursu – Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka, Wiceprezesa ŚZŻAK O/Z por. Andrzeja Jaroszyńskiego, Członka Zarządu ŚZŻAK O/Z – Annę Rojek oraz Kustosza Muzeum – Edmunda Sitka.

Następnie głos zabrał Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Poseł Sławomir Zawiślak, przedstawiając efekty tegorocznej edycji, podziękował za pomoc w jego organizacji współorganizatorowi –Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, dyrektorom szkół, nauczycielom za zaangażowanie w rozwijanie świadomości historycznej młodego pokolenia, członkom Związku w tym Weteranom AK, tj. wszystkim tym, którzy od lat wspierają inicjatywę.

Prezes Związku podziękował także uczniom – uczestnikom konkursu za podjęcie wysiłku i wykazanie zainteresowania historią i działalnością żołnierzy AK oraz pogratulował wykonania interesujących prac. Wspomniał, że w tym roku poziom był bardzo wysoki i komisja miała problem z jednoznacznym wyłonieniem laureatów.

Prezes Zawiślak dodatkowo zachęcił do odwiedzania strony internetowej i profilu Facebook ŚZŻAK Okręg Zamość, gdzie jest więcej informacji na temat aktywnej działalności Związku. Na stronie Związku znajduje się zakładka poświęcona ww. konkursowi, gdzie m.in. umieszczane są prace uczniów z każdej edycji.

W tej części uroczystości zostały wręczone odznaczenia za zasługi na rzecz ŚZŻAK Okręg Zamość. Po odczytaniu uchwały, decyzją Zarządu „Odznakę Zasługi ŚZŻAK Okręg Zamość”, zatwierdzoną przez Kancelarię śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, otrzymali: ks. dr Piotr Brodziak – Dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz Joanna Soboń – Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Po dekoracji Prezes ŚZŻAK O/Z wręczył dyplom z podziękowaniami Panu Krzysztofowi Pilipowi – Wójtowi Gminy Adamów za wsparcie organizacji podsumowania konkursu w postaci zapewnienia poczęstunku przygotowanego przez Centrum Integracji Społecznej z Adamowa z siedzibą w Jacni.

Kolejnym i najważniejszym punktem było oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród laureatom i uczestnikom tegorocznej edycji. Przewodniczący Komisji Konkursowej Pan Bogdan Leszczuk odczytał protokół z obrad komisji. W pracach komisji oprócz ww. uczestniczyli: dr Dorota Mach – Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu, Anetta Sienkiewicz – Wicedyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu, Elżbieta Olędzka- nauczyciel bibliotekarz Wydziału Udostępniania Zbiorów Zwartych i Audiowizualnych Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu, Anna Maciukiewicz – przedstawiciel Biskupa Diecezjalnego dr. Mariana Rojka, Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz por. Andrzej Jaroszyński – Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość.

Do konkursu przystąpiło łącznie 37 uczestników reprezentujących 18 szkół z terenu działalności ŚZŻAK Okręg Zamość (powiat zamojski, tomaszowski, hrubieszowski, biłgorajski, krasnostawski i lubaczowski), w tym 14 szkół podstawowych i 4 ponadpodstawowe.

WYNIKI KONKURSU dostępne są tutaj: https://akzamosc.pl/2024/06/12/wyniki-xv-edycji-konkursu-historycznego-pn-historia-mojej-malej-ojczyzny-wspomnienia-o-zolnierzach-szp-zwz-ak-inspektoratu-zamosc-oraz-ich-powojenne-losy/

Nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu ufundował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, za co jeszcze raz bardzo dziękujemy, oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość.

Laureaci poszczególnych miejsc otrzymali: 

I miejsce – Drukarka do zdjęć z telefonu

II miejsce – Stacja zasilania Agfa Foto

III miejsce – Lornetka Nikon Aculon A30 10×25

Wyróżnienia – Powerbank

Prezes ŚZŻAK O/Z Poseł S. Zawiślak ufundował dla wszystkich uczniów, uczestniczących w konkursie nagrody składające się  m.in. z zestawu gadżetów sejmowych oraz wydawnictw Związkowych.

Ponadto każdy z członków komisji konkursowej, jak również opiekunowie, dyrekcje szkół, nauczyciele otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz publikację „Geniusz patriotyzmu jako koniecznej cnoty społecznej”, wydaną przez Stowarzyszenie rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna w ramach Programu Ministerstwa Edukacji Narodowej Doskonała Nauka II – Wsparcie monografii naukowych.

Wśród wyróżnionych nauczycieli/opiekunów i dyrekcji szkół znaleźli się:

Pan Wiesław Nowakowski – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu

Pani Lucyna Daniłow – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu

Pani Małgorzata Kociuba – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie

Pani Katarzyna Traczyk-Surmacz – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stanisławowie

Pani Małgorzata Hysa – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej w Wielączy Kolonii

Pani Wiesława Pióro – nauczyciel/opiekun z Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce

Pani Aneta Kita – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim

Pani Maria Jakubiszak – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli

Pan Marek Wyłupek – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej

Pan Edward Tor – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej w Obszy

Pani Ewa Palonka – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej w Żdanowie

Pani Natalia Bondyra – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu

Pan Romuald Nowak – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej w Uchaniach

Pani Adrianna Kozak – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie

Pana Anna Rojek – nauczyciel/opiekun ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Suścu

Pani Agnieszka Sawic-Kołodziejczyk – nauczyciel/opiekun z Zespołu Szkół nr 2 im. dra Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie

Pani Agnieszka Baraniecka – nauczyciel/opiekun z II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zamościu

Pan Marek Kołcon – nauczyciel/opiekun z II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zamościu

Pani Edyta Wolańczuk – nauczyciel/opiekun z I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

Pani Elżbieta Dąbrowska – nauczyciel/opiekun z I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

Dyrektorzy szkół:

Pani Dominika Gil – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zamościu

Pan Marlena Strzęciwilk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stanisławowie

Pani Alicja Poździk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielączy Kolonii

Pani Dorota Ciećko – Dyrektor Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce

Pan Piotr Szumilak – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim

Pani Maria Sak – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli

Pani Anna Budenko – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie

Pani Krystyna Ptak – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej

Pani Anna Czuryło – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Obszy

Pani Anna Kowalczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie

Pani Anna Kijko – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu

Pani Marzena Zarek-Wrzyszcz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uchaniach

Pani Anna Mazurek – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie

Pan Janusz Kiecana – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Suścu

Pan Zenon Ważny – Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. dra Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie

Pani Monika Maluha – Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zamościu

Pani Alicja Borkowska – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

Pani Anna Byczuk – Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim

Nagrody wraz z dyplomami wręczali członkowie Zarządu: Prezes ŚZŻAK O/Z Poseł Sławomir Zawiślak, Wiceprezes ŚZŻAK O/Z por. Andrzej Jaroszyński, Członek Zarządu ŚZŻAK O/Z Anna Rojek.

Po wręczeniu nagród i podziękowań zebrani goście mieli okazję zwiedzić Muzeum i zapoznać się z jego zbiorami, a następnie na zaproszenie organizatorów udali się na drobny poczęstunek.

Na zakończenie Prezes ŚZŻAK O/Z podsumowując finał XV edycji konkursu podziękował wszystkim uczestnikom spotkania, zapraszając już teraz do udziału w przyszłorocznych zmaganiach konkursowych oraz kolejnych projektach patriotycznych, a mediom za przekazywanie opinii publicznej informacji o konkursie oraz innych inicjatywach i działaniach podejmowanych przez ŚZŻAK Okręg Zamość.