WYNIKI XV EDYCJI KONKURSU HISTORYCZNEGO PN. „HISTORIA MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY. WSPOMNIENIA O ŻOŁNIERZACH SZP-ZWZ-AK INSPEKTORATU ZAMOŚĆ ORAZ ICH POWOJENNE LOSY”

2024-06-12

Uprzejmie informujemy, że XV edycja konkursu historycznego pt.: „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”, organizowanego przy współpracy z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych została rozstrzygnięta.

Patronat Honorowy nad tegoroczną edycją konkursu objęli: Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej – Ks. Bp dr Marian Rojek, Lubelski Kurator Oświaty – Tomasz Szabłowski.

Nagrody rzeczowe dla uczestników ufundował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Wsparcia finansowego na rzecz organizacji konkursu udzielił Wójt Gminy Adamów Krzysztof Pilip.

Laureaci nagrodzeni głównymi nagrodami otrzymają za: 

I miejsce – Drukarkę do zdjęć z telefonu.

II miejsce – Stację zasilania Agfa Foto.

III miejsce – Lornetkę Nikon Aculon A30 10×25.

Wyróżnieni uczniowie otrzymają – Powerbanki.

Prezes ŚZŻAK O/Z poseł S. Zawiślak ufundował dla wszystkich uczniów, uczestniczących w konkursie nagrody składające się m.in. z wydawnictw, gadżetów. Ponadto każdy z uczestników, jak również ich opiekunowie, dyrekcje szkół, członkowie komisji konkursowej otrzymają od organizatora pamiątkowe dyplomy.

Uroczysty finał XV edycji konkursu, tj. ogłoszenie jego wyników i wręczenie nagród zostało zaplanowane na 20 czerwca 2024 r., o godz. 11.00 i odbędzie się w sali konferencyjnej Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej w Bondyrzu.

Do konkursu przystąpiło łącznie 37 uczestników reprezentujących 18 szkół z terenu działalności ŚZŻAK Okręg Zamość (powiat zamojski, tomaszowski, hrubieszowski, biłgorajski, krasnostawski i lubaczowski), w tym 14 szkół podstawowych i 4 ponadpodstawowe, tj.: Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie, Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu, Szkoła Podstawowa w Uchaniach, Szkoła Podstawowa nr 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Stanisławowie, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie, Szkoła Podstawowa w Wielączy Kolonii, Szkoła Podstawowa w Suchowoli, Szkoła Podstawowa w Obszy, Szkoła Podstawowa w Borowinie Sitanieckiej, Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Łosińcu, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie, Zespól Szkół Nr 3 im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim, Zespół Szkół nr 2 w Szczebrzeszynie, II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu, I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

W piątek 7 czerwca 2024 roku w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu zebrała się komisja XV edycji konkursu historycznego pn. „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy” w składzie:

Przewodniczący komisji:

Bogdan Leszczuk – nauczyciel konsultant z Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu

Członkowie:

dr Dorota Mach – Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu

Anetta Sienkiewicz – Wicedyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu

Elżbieta Olędzka- nauczyciel bibliotekarz Wydziału Udostępniania Zbiorów Zwartych i Audiowizualnych Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu

Anna Maciukiewicz – przedstawiciel Biskupa Diecezjalnego dr. Mariana Rojka, Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

por. Andrzej Jaroszyński – Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej nadesłanych prac komisja konkursowa przyznała nagrody następującym uczniom:

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce – ALEXANDER WILIAM SHANNON – uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu

II miejsce – ANNA GŁĄB – uczennica Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie

III miejsce – WIKTORIA KOWAL – uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Suścu

Wyróżnienia:

BARBARA DWORZYCKA – uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim

JULIA ŚWISTOWSKA – uczennica Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Wielączy Kolonii

JAKUB LITWIŃCZUK – uczeń Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce

JULIA KAWAŁKO – uczennica Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli

GABRIELA KANIA – uczennica Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli

NIKOLA KOSZEL – uczennica Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej

MICHAŁ CHWAŁA – uczeń Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie

MIKOŁAJ TURCZANIK – uczeń Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu

ARTUR KOZICKI – uczeń Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu

PATRYCJA ROSIŃSKA – uczennica Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach

MAGDALENA GACA – uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim

GABRIELA SURMACZ – uczennica Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie

MARTA MALINOWSKA – uczennica Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie

INKA KULA – uczennica Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie

Podziękowania:

ALEKSANDRA KŁOPOTOWSKA – uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu

GABRIELA GONTARZ – uczennica Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stanisławowie

IZABELA PASIECZNA – uczennica Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli

MARTA KOWALIK – uczennica Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie

MILENA SZALEWA – uczennica Szkoły Podstawowej w Obszy

JULIA BUCZKO – uczennica Szkoły Podstawowej w Obszy

RADLIŃSKI WOJCIECH – uczeń Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie

PATRYCJA DZIDUCH – uczennica Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie

MAGDALENA BOROWICZ – uczennica Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu

ROKSANA GONTARZ – uczennica Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie

MAJA SIKORA – uczennica Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie

W kategorii szkół ponadpodstawowych:

I miejsce – KONRAD LEŚKO – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

II miejsce – WERONIKA WĘGRZYN – uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zamościu

III miejsce – MAGDALENA CARYK – uczennica Zespołu Szkół Nr 3 im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim

Wyróżnienia:

MAKSYMILIAN BARTNIK – uczeń Zespołu Szkół Nr 2 im. dra Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie

HUBERT SKIBA – uczeń Zespołu Szkół Nr 2 im. dra Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie

EWELINA ADAMSKA – uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zamościu

AGNIESZKA SEMAJ – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

KACPER KALEMBA – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

SANDRA CARYK – uczennica Zespołu Szkół Nr 3 im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom konkursu za podjęcie wysiłku oraz wykazanie zainteresowania historią i działalnością żołnierzy Armii Krajowej. Słowa podziękowania kierujemy również do opiekunów, nauczycieli i dyrekcji szkół za zaangażowanie w rozwijanie świadomości historycznej młodego pokolenia.

W sposób szczególny dziękujemy Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na czele z Panem Ministrem Lechem Parellem za współfinansowanie naszego konkursu, także Wójtowi Gminy Adamów – Panu Krzysztofowi Pilipowi za wsparcie finansowe organizacji ww. przedsięwzięcia.

Serdecznie dziękujemy również Jego Ekscelencji K. Bp. dr. Marianowi Rojkowi – Ordynariuszowi Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz Panu Tomaszowi Szabłowskiemu – Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty za objecie Honorowym Patronatem XV edycji konkursu historycznego pt.: „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”.