ŚWIĘTO 9 P.P. LEGIONÓW ARMII KRAJOWEJ ZIEMI ZAMOJSKIEJ W ZWIERZYŃCU – 26 MAJA 2024 R., ZWIERZYNIEC

2024-06-03

W niedzielę, 26 maja 2024 r. w Zwierzyńcu z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, ŚZŻAK Koła Rejonowego w Zwierzyńcu przy organizacyjnym wsparciu Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Zwierzyńcu, 18. Pułku Przeciwlotniczego w Sitańcu, 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, 25. Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu, Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna upamiętniająca Zjazd Żołnierzy 9 P.P. Legionów Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej. Święto 9 P.P. Legionów AK Ziemi Zamojskiej w Zwierzyńcu jest corocznym, zapoczątkowanym po 1989 r., cyklem spotkań żołnierzy oddziałów Zamojskiego Inspektoratu AK walczących w okresie II wojny światowej, aktualnie z udziałem Ich Rodzin, patriotycznych mieszkańców regionu  celem upamiętnienia zasług formacji Polskiego Państwa Podziemnego w walce o wolność Ojczyzny, w obronie ludobójczowysiedlanej przez okupanta niemieckiego ludności Zamojszczyzny. 

Tegoroczne obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w Kościele Matki Bożej Królowej Polski w Zwierzyńcu koncelebrowaną przez ks. Proboszcza Błażeja Górskiego wraz z ks. Władysławem Bednarczykiem i ks. Pawłem Słonopasem, m.in. w intencji Żołnierzy AK, Weteranów i ich Rodzin.

Po uroczystym nabożeństwie uczestnicy udali się pod pomnik upamiętniający poległych i pomordowanych Żołnierzy Oddziałów 9 P.P. Armii Krajowej Inspektoratu Zamojskiego, gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości wraz z ceremoniałem wojskowym. Otwarcia uroczystości i powitania gości w imieniu organizatorów dokonał Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK w Zwierzyńcu Krzysztof Dawid. Okolicznościowe przemówienie, zawierające  rys historyczny wygłosił Stanisław Kowalczyk, Wiceprezes Koła Rejonowego ŚZŻAK w Zwierzyńcu.  Następnie głos zabrał Prezes ŚZŻAK O/Z  Poseł Sławomir Zawiślak, który m.in. podziękował współorganizatorom za pomoc i wsparcie tegorocznego święta, a wszystkim obecnym na uroczystości za wspólne kultywowanie i upamiętnianie bohaterskich czynów żołnierzy oddziałów AK, walczących w obronie ludności cywilnej Zamojszczyzny. 

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta ze Zwierzyńca.

Program uroczystości był realizowany zgodnie z ceremoniałem wojskowym, który zabezpieczył 18.Pułk Przeciwlotniczy im. gen. bryg. Feliksa Kamińskiego z Sitańca.
Po złożeniu meldunku przez Dowódcę Kompanii Honorowej por. Sebastiana Wołoszyna o gotowości do uroczystości Dowódcy Garnizonu WP Zamość płk. Radosławowi Kudrajowi, dokonaniu przeglądu Pocztów Sztandarowych i Kompanii Honorowej, odegrano i odśpiewano Hymn Państwowy. Asystę honorową przy sztandarze chorągwianym WP pełnili:
Dowódca pocztu – por. Przemysław Bednarz, chorągwiany – st. kpr. Maciej Rybki, asysta kpr. Mateusz Surmacz. Poczet flagowy wystawił batalion logistyczny w składzie: dowódca pocztu kpr. Michał Pyda, flagowy – st. szer. Mateusz Kuczewski, asysta – szer. Marek Jurkiewicz. Posterunek honorowy przy pomniku wystawił 25. Batalion Lekkiej Piechoty z Zamościa. Niedzielną uroczystość zabezpieczał: 18. Pułk Przeciwlotniczy, 3. Zamojski Batalion Zmechanizowany, 4. Batalion Logistyki i 25. Batalion Lekkiej Piechoty.

Apel Pamięci odczytała kpt. Lidia Tobolska.
W tej części liczne delegacje gości złożyły wiązanki i kwiaty przy pomniku upamiętniającym poległych i pomordowanych Żołnierzy Oddziałów 9. P.P. Armii Krajowej Inspektoratu Zamojskiego, znajdującym się przy Kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zwierzyńcu. Ceremoniał wojskowy zakończył meldunek złożony do dowódcy Garnizonu Zamość o zakończeniu uroczystości oraz pieśń zaaranżowana przez Orkiestrę Dętą „Śpij kolego”.
Na zakończenie uroczystości organizatorzy zaprosili uczestników uroczystości na drobny poczęstunek.

W uroczystości obok wyżej wymienionych udział wzięli także m.in.: Krzysztof Rusztyn – Wicestarosta Powiatu Zamojskiego, Edyta Wolanin – Burmistrz Miasta Zwierzyniec, Jan Słomiany – Radny Rady Powiatu Zamojskiego, ppłk Stanisław Styczyński – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Zamościu, st. chor. szt. WP Grzegorz Pawlik – Weteran Misji Zagranicznych, Prezes ZKRPiBWP Koło Nr 1 w Zamościu, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu – Grażyna Kawka, Stanisław Nawrocki – z-ca nadleśniczego Nadleśnictwa Zwierzyniec, Anna Subocz–Chachuła – Dyrektor Delegatury Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie, Władysław Kasprzak – właściciel Van Taxi, por. Andrzej Jaroszyński – Wiceprezes ŚZŻAK O/Z, kpt. Józef Łaba, zuchy i harcerze z 10. DH „Traperski Krąg” im. Jana Leonowicza ps. Burta z Suśca pod przewodnictwem hm. Anna Rojek – członka Zarządu ŚZŻAK O/Z, przedstawiciele ŚZŻAK z Horyńca, Wiesław Droździel – z-ca Dyrektora RPN w Zwierzyńcu, przedstawiciele Związku Piłsudczyków Oddział Zamość, przedstawiciele ŚZŻAK O/Z Kół Rejonowych z Biłgoraja, Tomaszowa Lubelskiego, Uchań oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Gminy Zwierzyniec oraz bardziej oddalonych miejscowości.
Rangę uroczystości podniosła obecność pocztów sztandarowych Kół Rejonowych ŚZŻAK Okręg Zamość oraz szkół z terenu Miasta Zwierzyniec.
Serdecznie dziękujemy mediom oraz wszystkim współorganizatorom i uczestnikom za liczny udział w uroczystości i wspólne upamiętnienie tegorocznych obchodów.