Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Poseł Sławomir Zawiślak odznaczony „Krzyżem Obrońców Wołynia 1939-1944”

2024-06-03

W piątek, 24 maja 2024 r. na zaproszenie środowiska 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Hrubieszowie Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Poseł Sławomir Zawiślak uczestniczył w uroczystym odsłonięciu odnowionego pomnika 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej na cmentarzu wojennym w Hrubieszowie w 80. rocznicę utworzenia tej formacji. Podczas uroczystości Prezes S. Zawiślak na wniosek władz Koła 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Hrubieszowie został odznaczony przez Zarząd ŚZŻAK Okręg Wołyń „Krzyżem Obrońców Wołynia 1939- 1944”.


Obchody rozpoczęła Msza Święta w Kościele pw. Ducha Świętego w Hrubieszowie. Po nabożeństwie uczestnicy przeszli na cmentarz wojenny w Hrubieszowie, gdzie podczas uroczystości, po poświęceniu dokonano przecięcia wstęgi i odsłonięcia pomnika 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej i złożenia wieńców. W przecięciu wstęgi uczestniczyli: ks. ppłk. Andrzej Puzon, Prezes Środowiska Żołnierzy 27. WDP AK Grażyna Mirska, Prezes Okręgu Wołyńskiego Andrzej Mazurek, Prezes Sławomir Zawiślak, przedstawiciel IPN dr hab. Jacek Romanek, Burmistrz Hrubieszowa Marta Majewska, Starosta Hrubieszowski Józef Kuropatwa, mjr Agnieszka Gdula z 2. HPR. W dalszej części uroczystości, przeprowadzonej zgodnie z ceremoniałem wojskowym delegacje złożyły wieńce, kwiaty oraz zapaliły znicze.
Kolejna część uroczystości miała miejsce w Hrubieszowskim Centrum Dziedzictwa, gdzie wręczono odznaczenia i dyplomy. Wśród uhonorowanych „Krzyżem Obrońców Wołynia 1939-1944” znaleźli się: Prezes ŚZŻAK O/Z Poseł Sławomir Zawiślak, Katarzyna Lachowska, Leszek Opala, Paweł Nowak, Bogdan Tomczyk. Odznaczenia wręczyli Prezes Okręgu Wołyńskiego Andrzej Mazurek, Prezes Środowiska Żołnierzy 27.WDP AK Grażyna Mirska, oraz Regina Awtoniuk. W tej części uroczystości odbył się także koncert zespołu „Na granicy” z recytacją wierszy poetów hrubieszowskich o Wołyniu oraz wykład Leszka Wójtowicza pt. „O Polakach ocalałych z rzezi wołyńskiej”.
Prezes ŚZŻAK O/Z Poseł S. Zawiślak dziękuje Prezes Środowiska Żołnierzy 27. WDP AK Pani Grażynie Mirskiej za współpracę na rzecz upamiętnienia tragedii narodu polskiego podczas II wojny światowej oraz bohaterstwa żołnierzy Armii Krajowej, także wyróżnienie „Krzyżem Obrońców Wołynia 1939-1944”. Jednocześnie na ręce Pani Prezes składa gratulacje dla całego, reprezentowanego przez Panią Prezes środowiska za skuteczne starania na rzecz odbudowy Pomnika Żołnierzy 27. WDP AK, który w efekcie podjętej wspólnej pracy został odnowiony dzięki pozyskanym środkom finansowym z IPN w Warszawie.

https://lubiehrubie.pl/wiadomosci/hrubieszow-obchody-80-rocznicy-utworzenia-27-wolynskiej-dywizji-piechoty-armii-krajowej-zdjecia/
https://lublin.tvp.pl/77714447/hrubieszow-obchody-80-rocznicy-powstania-27-wolynskiej-dywizji-piechoty-ak

galeria zdjęć i relacja na Facebooku Środowiska Żołnierzy 27.WDP AK w Hrubieszowie:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0mGQimM7HhZeDtpYnCw9apVZobotNeL87Jm91is9ZctPYhqHxMc7cXVLk9TgYppzl&id=100070727157302
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Q5jV4zxhfTNb6Qi9t72iY7WaNBHrqXfieYcwV2km2jxw8XdmFJYQJpQSbcGPSWbKl&id=100070727157302
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ZgNqDzqyZZx6t2EUwWPVx3SwUGSMgrgXQLyu2TRSSpyAXsKiR2a49wfyDkUqFNe9l&id=100070727157302