Przedłużenie terminu zgłoszeń do konkursu historycznego pn. „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy” – XV edycja

2024-05-07

Uprzejmie informujemy, że Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość przedłuża termin przesyłania zgłoszeń do konkursu historycznego pn. „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy” organizowanego we współpracy z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych do dnia 17 maja 2024 r.

Patronat Honorowy nad XV edycją konkursu objął Lubelski Kurator Oświaty – Tomasz Szabłowski.

Do udziału zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Przedmiotem konkursu jest:

1.Szkoły podstawowe:

zebranie i opracowanie w formie albumu tradycyjnego (format A4, minimum 15 stron) dokumentów, skanów lub kserokopii materiałów źródłowych, zdjęć, pamiątek dotyczących ludzi, wydarzeń, miejsc związanych z historią ww. struktury sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego.

2. Szkoły ponadpodstawowe:

zebranie, opracowanie i utrwalenie relacji świadków i uczestników związanych z wojennymi i powojennymi losami żołnierzy SZP- ZWZ – AK Inspektoratu Zamość w latach 1939 – 1956.

Uczestnicy konkursu wykonują pracę np. zapis wspomnień, wywiad, reportaż, pamiętnik, prezentacja, której objętość w formie pisemnej powinna wynosić nie mniej niż pięć stron maszynopisu (czcionka komputerowa Times New Roman, akapit 1,5 wiersza). Opracowanie może zawierać niezbędne: tabele, wykresy, fotografie, szkice, mapy.

Zainteresowane szkoły/osoby prosimy o kontakt mailowy: akzam@o2.pl lub telefoniczny: 507 159 010 

Termin zgłoszenia uczestników konkursu – do 17 maja 2024 r.

Termin złożenia prac konkursowych – do 31 maja 2024 r. 

Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody ufundowane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień zaplanowano na dzień 20 czerwca 2024 r.

Serdecznie zachęcamy młodzież do udziału w konkursie i pogłębiania swojej wiedzy historycznej, związanej z lokalnym środowiskiem.

Link do szczegółowych informacji o konkursie: https://akzamosc.pl/2024/04/16/rusza-xv-edycji-konkursu-historycznego-pn-historia-mojej-malej-ojczyzny-wspomnienia-o-zolnierzach-szp-zwz-ak-inspektoratu-zamosc-oraz-ich-powojenne-losy/