Nowa publikacja ŚZŻAK O/Z prezentująca specjały i potrawy Kół Gospodyń Wiejskich – podsumowanie zrealizowanego projektu pn. „Kulinarne Tradycje Zamojszczyzny”

2024-02-01

Publikacja „Kulinarne Tradycje Zamojszczyzny”stanowi podsumowanie zrealizowanego przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość projektu o tej samej nazwie. Zadanie zostało sfinansowano ze środków pozyskanych przez Stowarzyszenie od  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA 2023, Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030 oraz Fundacji PGE.

W wydawnictwie znajdą Państwo przesłane przez KGW materiały dotyczące ich działalności oraz przepisy popisowych potraw, ciast, specjałów, w tym „smaków dzieciństwa”, znanych z kuchni naszych babć i prababć. W publikacji obok przepisów na tradycyjne smaki naszego regionu, korzystając ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zawarliśmy przydatne, podstawowe informacje na temat Listy Produktów Tradycyjnych Województwa Lubelskiego oraz procedury uzyskania wpisu na Listę.

Publikacja „Kulinarne Tradycje Zamojszczyzny” została przygotowana z przeznaczenie do bezpłatnego przekazania wszystkim KGW, które brały udział w projekcie. Mamy nadzieje że będzie ona pamiątką miłej współpracy i zachętą do jej kontynuacji. Jednocześnie informujemy, że pewną ilość wersji drukowanej wydawnictwa możemy przekazać innym zainteresowanym. Prosimy o kontakt.

Pobierz   

Dziękujemy za przesłane materiały:

 • KGW Modryń Kolonia,
 • KGW Gozdów,
 • KGW Wilków Orliki,
 • KGW „Kobiety z pasją” w Kotorowie,
 • KGW „Wesołe Konopielki” w Konopnem,
 • KGW w Ubrodowicach, KGW w Sahryniu „Aktywny Sahryń”,
 • KGW Wilków Orliki,
 • KGW Żerniki,
 • KGW „Maki” w Podlodowie,
 • KGW Pukarzowianki,
 • KGW Podhorce „Odlotowe Agentki”,
 • KGW Siemierz,
 • KGW Czernięcin Główny,
 • KGW „Pod Olchą” w Olszance,
 • KGW „Kreatywni” Frampol,
 • KGW Sochy,
 • Stowarzyszeniu Rozwoju Miejscowości Deszkowice II „Więź pokoleń”,
 • KGW Jarosławiec Centrum.

Projekt pn. „Kulinarne tradycje Zamojszczyzny” był kontynuacją dotychczasowych działań ŚZŻAK Okręg Zamość na rzecz zachowania tradycyjnej kultury ludowej i jej popularyzowania. Koncentrował się na promocji potraw i produktów regionalnych jako jednych z najważniejszych elementów dziedzictwa kulturowego.

Celem projektu było upowszechnianie naszej tradycyjnej, regionalnej kuchni, wyjątkowych smaków i przepisów przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Uczestnikami zadania były Koła Gospodyń Wiejskich z terenu czterech powiatów Zamojszczyzny, lokalni twórcy oraz wszyscy zainteresowani kulturą i tradycją ludową. Zadanie miało na celu popularyzację dotychczasowych dokonań KGW i poddanie ich ocenie, z wnioskiem o wpis najlepiej ocenionych potraw na listę produktów regionalnych jako efektem końcowym.

Głównym jego elementem była organizacja festynów promujących regionalną kuchnię, połączonych z konkursem kulinarnym na najlepszą potrawę i najlepsze ciasto. Do projektu zgłosiło się ponad dwadzieścia Kół z terenu powiatu: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego. Wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich w imieniu Zarządu oraz członków ŚZŻAK O/Z serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia i aktywny udział w projekcie.

I Festyn dla KGW z powiatu biłgorajskiego i zamojskiego odbył się w Turobinie

II Festyn dla KGW z powiatu hrubieszowskiego i tomaszowskiego odbył się w Kotorowie, gm. Werbkowice na terenie Zagrody Wandalskiej

Festyn Finałowy odbył się na Rynku Wielkim w Zamościu

Zarząd i członkowie ŚZŻAK Okręg Zamość składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom, zwłaszcza Kołom Gospodyń Wiejskich, członkom lokalnych Stowarzyszeń i zespołom ludowym za przyjęcie naszego zaproszenia i aktywny udział w całym projekcie.

Szczególnie podziękowania kierujemy do ekspertów, członków komisji konkursu kulinarnego Pani dr hab. prof. UMCS Marioli Tymochowicz (członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego – obecnie skarbnik w Zarządzie Głównym, prezes oddziału lubelskiego PTL i przewodnicząca sekcji Stroju ludowego przy PTL, a także członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego), Pani Marzeny Bury (pracownik Muzeum Narodowego w Lublinie z ponad 20-letnim stażem i doświadczeniem na stanowisku kierowniczym, kustosz, nauczyciel muzealny specjalizujący się w zajęciach plastycznych związanych z rękodziełem ludowym) i Pana Piotra Huszcza (członek zarządu Stowarzyszenia Lubelskich Kucharzy, pasjonat i odkrywca na nowo kuchni tradycyjnej i Regionalnej) za poświęcony czas, zaangażowanie w prace komisji i wyłonienie zwycięzców „Kulinarnych Tradycji Zamojszczyzny”.

Podziękowania za pomoc i wsparcie projektu kierujemy również do wszystkich partnerów, zarówno tych wspierający nas przy organizacji dwóch festynów eliminacyjnych, jak i parterów festynu finałowego, którymi byli Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, OSiR w Zamościu, Gmina Werbkowice, Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach, Gmina Turobin, Gminna Biblioteka w Turobinie. Dziękujemy także lokalnej firmie KaBa Wood z Turobina za ufundowanie dodatkowych nagród dla KGW. Dziękujemy wszystkim za okazane wsparcie i zaangażowanie w realizację projektu.

Szczególne podziękowania kierujemy do podmiotów, które wsparły nasz projekt, a bez których finansowej pomocy nie byłaby możliwa jego realizacja. Jeszcze raz wspólnie dziękujemy Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowemu Instytutowi Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Fundacji PGE.

Jednocześnie informujemy, że wersja elektroniczna (nie tylko do przeczytania ale także do pobrania) jest dostępna na naszej stronie internetowej www.akzamosc.pl w zakładce „Nasze publikacje”.

Zapraszamy do współpracy na rzecz wspólnej realizacji kolejnych projektów.