Zaproszenie na uroczystość odsłonięcia Pomnika Powstania Zamojskiego – 6 grudnia 2023 r. Muzeum AK w Bondyrzu

2023-12-01

W imieniu organizatorów tj. Światowego Związku  Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Instytutu Pamięci Narodowej, Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego serdecznie zapraszamy na uroczystość odsłonięcia Pomnika Powstania Zamojskiego oraz konferencję naukową pt. “Powstanie Zamojskie”, które odbędą się 6 grudnia 2023 r., godz. 11.00 w Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława Prusa “Adama” w Bondyrzu.

Powyższa inwestycja budowy pomnika jest kontynuacją wieloletniej społecznej pracy ŚZŻAK Okręg Zamość na rzecz przywrócenia pamięci o krwawym, zapomnianym ale zwycięskim Powstaniu Zamojskim. Członkowie Związku podjęli szereg inicjatyw upowszechniających wiedzę o tym bohaterskim czynie naszych Przodków (więcej informacji tutaj).

Program wydarzenia:

11:00 – Uroczystość odsłonięcia Pomnika Powstania Zamojskiego
11:45 – Przejście uczestników do budynku Muzeum
12:00 – Konferencja naukowa
– Rozpoczęcie konferencji Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość
– “Czas bestii” Polityka Niemców w Generalnym Gubernatorstwie i ziemiach wcielonych do Rzeszy – dr Adam Pleskaczyński Dyrektor BEN IPN
 – “Wykurzyć znienawidzonych wrogów”. Powstanie Zamojskie – zemsta czy sprawiedliwość? – dr hab. Tomasz Panfil BEN IPN
– “Wieś polska wobec okupacji niemieckiej” – reprezentant Muzeum Wsi Kieleckiej i Muzeum Martyrologii Wsi Polskiej
14:00 – Poczęstunek i rozmowy kuluarowe
15:00 – Zakończenie i pożegnanie gości.

Serdecznie zapraszamy!