Współorganizacja konkursu plastycznego pt. ,,Warto Być Polakiem!” – uroczyste podsumowanie

2023-11-17

W dniu 11 listopada 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu odbyło się rozstrzygnięcie współorganizowanego przez nasze stowarzyszenie konkursu plastycznego pt. ,,Warto Być Polakiem!”. Konkurs został zrealizowany w ramach projektu pn. „Warto Być Polakiem!” dofinansowanego z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu Wsparcia Edukacji. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia w Brzezinach”, a współorganizatorami: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Zamojszczyzna”, Gmina Bełżec, Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu.

Przedmiotem konkursu plastycznego było wykonanie pracy plastycznej (technika dowolna) nawiązującej do Narodowego Święta Niepodległości. Konkurs miał na celu m.in.: kształtowanie postaw patriotycznych; kształtowanie postawy szacunku do kultury i tradycji polskiej oraz bohaterów regionu/narodowych; popularyzacje wiedzy o polskich symbolach narodowych i bohaterach regionu/narodowych; rozwijanie kreatywności, wyobraźni, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: I – oddział przedszkolny / III klasa szkoły podstawowej, II – klasy IV – VIII szkoły podstawowej.

Do konkursu zgłoszono 27 prac.

Prace konkursowe oceniała Komisja w składzie: Prezes Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” w Brzezinach  – Magdalena Szczepańska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu – Karolina Janik, Instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu –  Ewa Steczkiewicz.

Komisja wyłoniła zwycięzców w poszczególnych kategoriach:

I kategorii (oddział przedszkolny do  III klasy szkoły podstawowej)

I miejsce – Wiktor Wójtowicz

II miejsce – ex aequo: Lena Kuc  i Antonii Ziobrowski

III miejsce – Filip Adamowski

Wyróżnienie otrzymali: Karolina Topolnicka, Kornelia Kuc, Eryk Adamowski, Nikodem Krawczyk, Iwo Słoma, Tymon Słoma, Antoni Wróbel, Miłosz Rabejko, Michał Rabejko, Hubert Wolanin, Jan Banaś, Antonina Kolman, Milena Wróbel, Maciej Kędziora, Antonina Szczepańska, Klaudia Lasota, Gabriel Kolman.

II kategorii (klasy IV – VIII szkoły podstawowej)

I miejsce – Błażej Ziobrowski

II miejsce – Anna Szczepańska

III miejsce – ex aequo: Marcel Wolanowski i Maciej Wolanin

Wyróżnienie: Patrycja Kędziora i Daria Topolnicka.

Nagrody i dyplomy laureatom konkursu wręczali Prezes Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia w Brzezinach”, jednocześnie Wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna – Magdalena Szczepańska, Wiceprezes Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia w Brzezinach” – Danuta Wagner, Wójt Gminy Bełżec Andrzej Adamek,Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu – Karolina Janik. Nagrody zostały zakupione w ramach projektu  pn. „Warto Być Polakiem!” dofinansowanego z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu Wsparcia Edukacji oraz ufundowane przez Posła Sławomira Zawiślaka Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna. Gratulujemy zwycięzcom i uczestnikom konkursu, życzymy kolejnych sukcesów.