Spacer tematyczny, projekt “Warto być Polakiem” – Brzeziny 10 listopada

2023-11-17

W dniu 10 listopada 2023 r. w Brzezinach (gmina Bełżec) odbyły się kolejne zajęcia edukacyjno-patriotyczne w ramach projektu pn. “Warto Być Polakiem!” dofinansowanego z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu Wsparcia Edukacji. Organizatorem było Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia w Brzezinach” a partnerami wydarzenia byli: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Zamojszczyzna”, Gmina Bełżec, Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu, Nadleśnictwo Mircze.

W ramach zajęć odbył się spacer tematyczny po miejscowości Brzeziny, który poprowadzili Prezes Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia w Brzezinach”  Magdalena Szczepańska wraz z dr. Wojciechem Hanusem z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN O/Rzeszów. Uczestnikami spotkania byli uczniowie oraz ich opiekunowie ze Szkoły Podstawowej w Lubyczy Królewskiej. Młodzi uczestnicy spotkania mieli możliwość m.in. zwiedzenia prezentowanych w siedzibie Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia w Brzezinach” świadectw historii, w tym rzeźb, tablic w barwach narodowych z opisami historycznymi, deskali – namalowanych na stodołach Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego i mieszkańców Brzezin. Spotkanie zorganizowane przeddzień Narodowego Święta Niepodległości wprowadziło w patriotyczną atmosferę.  Można było poczuć ducha patriotyzmu i szacunku dla Ojczyzny. Uczestnicy spotkania otrzymali drobne gadżety pamiątkowe.

Celem projektu jest m.in. promowanie wartości i symboli Polski, wspieranie wychowania patriotycznego, kształtowanie dumy narodowej, rozbudzanie zainteresowania historią Polski wśród najmłodszych.Tego dnia w godzinach popołudniowych odbył się także spacer ,,Cichych bohaterów”, który prowadził dr Wojciech Hanus z IPN/ O Rzeszów. Spotkanie otworzyła Prezes Magdalena Szczepańska wraz z Posłem Sławomirem Zawiślakiem, jednocześnie Prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość i Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Zamojszczyzna”. Spacer odbył się z flagami i pochodniami.

Podczas spaceru uczestnicy otrzymali pamiątkową przepustkę, przekraczając symboliczną granicę przygotowaną przez Grupy Rekonstrukcji Historycznych Ludności Cywilnej Tomaszów Lubelski i Tomaszowski Szwadron im. Korpusu Ochrony Pogranicza. Po spacerze przygotowany został poczęstunek i odbyło się wspólne spotkanie integracyjno-patriotyczne przy ognisku. Uczestnicy spotkania otrzymali także symboliczne gadżety, a harcerze i dzieci dodatkowo koszulki przekazane przez  Posła Sławomira Zawiślaka jako Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna. 

Spotkania zorganizowane przez Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia w Brzezinach” odbyły się w ramach projektu pt. “Warto Być Polakiem!” dofinansowanego z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu Wsparcia Edukacji. Dziękujemy za zaproszenie do współpracy przy realizacji projektu. Gratulujemy organizacji kolejnych wartościowych wydarzeń!