Zapraszamy szkoły z Zamojszczyzny do udziału w nowym projekcie pn. „Muzeum Historyczne Inspektoratu Zamojskiego AK w Bondyrzu – Dumni z Historii”

2023-11-03

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość zaprasza do udziału w nowym projekcie pn. „Muzeum Historyczne Inspektoratu Zamojskiego AK w Bondyrzu – Dumni z Historii”. Zadanie finansowane jest ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach „Programu Wsparcia Edukacji” oraz dodatkowych środków zabezpieczonych przez nasz Związek.

Upowszechnianie historii działalności żołnierzy Armii Krajowej to główny kierunek naszej społecznej działalności, w której trakcie staramy się także wzbudzić w młodym pokoleniu chęć do poszerzania wiedzy o lokalnej historii i jej bohaterach. Głównym założeniem projektu jest organizacja wykładów, „żywych lekcji” patriotyzmu skierowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu czterech powiatów Zamojszczyzny (powiat zamojski, hrubieszowski, biłgorajski i tomaszowski).

Wykłady zostaną poprowadzone przez kustosza Muzeum Pana Edmunda Sitka, na terenie – będącego własnością Związku – Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu (Bondyrz 183a, Gmina Adamów).

Wykłady planowane w okresie od 10 listopada do 22 grudnia 2023 roku będą miały formułę 3-godzinnych spotkań z zapewnionym przez organizatora dojazdem i cateringiem.

Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania historią lokalną, promowanie historii regionalnej oraz zachęcanie młodzieży do poznawania często nieznanej i zapomnianej działalności przodków, walczących w obronie Ojczyzny. Projekt ukierunkowany jest ponadto na propagowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia Polek i Polaków oraz poszerzenie wiedzy na temat Polskiego Państwa Podziemnego. Treści wykładów historycznych, dotyczyć będą wydarzeń, które rozgrywały się na terenie Zamojszczyzny w okresie II wojny światowej w miejscu zamieszkania uczestników i a ich forma oraz miejsce będą dodatkowo jednym z ciekawszych sposobów zdobycia wiedzy historycznej. Temat zajęć będzie obejmować m.in. historię wybuchu i przebiegu Powstania Zamojskiego. Uczestnicy projektu otrzymają materiały promujące, m.in. folder o Muzeum, gadżety związane z historią regionu, koszulki odblaskowe z nadrukowanymi sylwetkami dowódców oddziałów Armii Krajowej działających na terenie Zamojskiego Inspektoratu AK.

Muzeum Historyczne Inspektoratu Zamojskiego AK w Bondyrzu to doskonałe miejsce nauki historii i odkrywania własnego dziedzictwa w procesie edukacji patriotycznej młodego pokolenia.

Zapraszamy nauczycieli i uczniów do udziału w naszym nowym przedsięwzięciu.

Chęć udziału prosimy zgłaszać drogą mailową na adres: akzam@tlen.pl lub telefonicznie pod nr tel. 507 159 010  (w godz. 9.00 – 17.00). W zgłoszeniu prosimy podać liczbę osób oraz proponowany termin. Ilość wykładów ograniczona.