Zaproszenie do udziału w Konkursie Plastycznym pt. „ Historia mojej małej ojczyzny – wspomnienia o żołnierzach AK Inspektoratu Zamość”

2023-10-03

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, ŚZŻAK O/Z  Koło Rejonowe w Dołhobyczowie, Centrum Kulturalno-Konferencyjne w Dołhobyczowie zapraszają do udziału w Konkursie Plastycznym pt. „ Historia mojej małej ojczyzny – wspomnienia o żołnierzach AK Inspektoratu Zamość”.

Sponsorem konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej.

Cele konkursu:

– kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o organizacji i działalności Armii Krajowej na terenie Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej

– kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Armii Krajowej zainspirowanie

– zachęcenie dzieci i młodzieży do podjęcia samodzielnych badań nad historią swojej rodziny, środowiska związanego z miejscem zamieszkania

– rozwijanie wyobraźni dzieci

– wymiana doświadczeń z zakresu technik plastycznych pomiędzy uczestnikami konkursu;

– prezentacja twórczości plastycznej

– rozwój umiejętności plastycznych

Tematyka konkursu:

tematem konkursu plastycznego jest zilustrowanie historii działalności Armii Krajowej.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży, w kategoriach wiekowych:

 – I kategoria przedszkolna

– II kategoria klasy 1-3

– III kategoria klasy 4-6

– IV kategoria klasy 7-8

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.

Praca ma być samodzielnie wykonana w technikach: rysunek, malarstwo, grafika w technice płaskiej na papierze z wykluczeniem technik komputerowych i gotowych malowanek.

Nagrodami w konkursie będą nagrody rzeczowe.

Termin i miejsce składnia prac:

Pracę plastyczną wraz z załącznikami, należy przesłać lub przynieść osobiście do organizatora: Centrum Kulturalno-Konferencyjne, ul. Parkowa 4, 22-540 Dołhobyczów,  tel. (84) 535 31 08, do dnia 31.10. 2023 r. do godz. 15:00 .

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z instruktorem plastyki Panią Agatą Kryszczuk.  

Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu udzielane są przez:

Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Koło w Dołhobyczowie  – Wojciech Kryszczuk tel. 514 090 578,  Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Sławomir Zawiślak – tel. 501 589 888

Więcej szczegółów w Regulaminie.

Uprzejmie prosimy Dyrektorów szkół, nauczycieli historii, plastyki oraz wychowawców klas, o rozpropagowanie konkursu w szkołach, placówkach oświatowych. Młodzież zachęcamy do licznego udziału.