W hołdzie mieszkańcom Obroczy – organizacja uroczystości religijno-patriotycznej upamiętniającej poległych i pomordowanych w czasie II Wojny Światowej – 24 września 2023 r. Obrocz (gm. Zwierzyniec)

2023-10-03

W niedzielę, 24 września 2023 r. odbyła się uroczystość upamiętniająca poległych i pomordowanych mieszkańców  miejscowości Obrocz podczas II Wojny Światowej. Podjęty przed kilkoma laty przez mieszkańców i nasz Związek projekt uroczystego upamiętnienia tragicznych lat wojny, wsparty przez Kościół, samorząd, Wojsko Polskie na trwałe wpisał się w kalendarz uroczystości organizowanych m.in. z udziałem naszego Związku. Uroczystość rozpoczęła się od zbiórki pod kościołem, następnie odbyła się Msza Św. koncelebrowana przez: ks. Proboszcza Błażeja Górskiego oraz Ks. prof. Tadeusza Guza, który wygłosił do uczestników  głębokiej treści i niezwykle wzruszające kazanie. Po nabożeństwie nastąpił uroczysty przemarsz uczestników uroczystości w asyście pocztów sztandarowych i kompanią honorową pod Pomnik upamiętniający tragiczne, wojenne wydarzenia, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości, którą prowadzili: Krzysztof Guz – Radny Rady Miejskiej w Zwierzyńcu, przedstawiciel Komitetu Organizacyjnego w Obroczy oraz Krzysztof Dawid – Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK w Zwierzyńcu.

Uroczystość rozpoczęła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym od wprowadzenia kompanii honorowej, którą wystawił 18. Pułk Przeciwlotniczy z Sitańca i złożenia meldunku dowódcy kompanii honorowej ppor. Adama Ryczko do zastępcy Dowódcy Zamojskiego Garnizonu WP ppłka Wojciecha Jakubczuka o gotowości pododdziałów do uroczystości został odegrany, po czym został  odśpiewany Hymn Państwowy Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie, w imieniu organizatorów, przybyłych gości powitał Krzysztof Dawid. Prowadzącym  ceremoniał wojskowy była ppor. Marta Owsicka. Poczet sztandarowy wystawił przez 18.Pułk Przeciwlotniczy im. gen.bryg. Feliksa Kamińskiegoz Sitańca w osobach:dowódca pocztu – kpr. Wiktor Kubaj, sztandarowy – szer. Sebastian Osika, asysta – kpr. Dawid Mróz.

 Z zaproszonych gości okolicznościowe przemówienie wygłosiła Burmistrz Zwierzyńca Pani Urszula Kolman. Kolejnym punktem niedzielnej uroczystości był Apel Poległych, który odczytała  ppor. Wiktoria Kurasz a po nim kompania oddała salwą honorową. Następnie przybyłe delegacje złożyły pod pomnikiem wieńce i kwiaty oraz znicze pamięci.

Bezpośrednio po złożeniu ostatniego wieńca zagrano na trąbce „Śpij kolego”, po czym  kompania honorowa zaśpiewała reprezentacyjną pieśń wojskową „My, pierwsza brygada”.

Ceremoniał wojskowy niedzielnego wydarzenia zakończył się od złożenia meldunku dowódcy kompanii honorowej do zastępcy dowódcy ppłka Wojciecha Jakubczuka o zakończeniu uroczystości, po którym wyprowadzono asystę honorową i wszyscy zebrani przeszli w szyku do miejscowej remizy, gdzie odbył się poczęstunek.

Spotkanie w remizie było okazją do rozmów integracyjnych oraz wysłuchania części artystycznej w wykonaniu zuchów i harcerzy 10.DH „Traperski Krąg” im. Jana Leonowicza ps. „Burta” z Suśca.

Dziękujemy licznie przybyłym gościom, wszystkim dzięki którym uroczystość mogła się odbyć oraz miała tak doniosły i uroczysty charakter. Wśród nich należy wymienić m.in. mieszkańców Obroczy, społeczników działających w Kole ŚZŻAK Okręg Zamość w Zwierzyńcu.

Dziękujemy również mediom za wspólne oddanie hołdu zamordowanym, przywracanie pamięci o ofiarach niemieckiego ludobójstwa na Zamojszczyźnie podczas II Wojny Światowej.

Cześć ich Pamięci.    

W niedzielnym wydarzeniu patriotycznym obok wyżej wymienionych udział wzięli m.in.: Prezes ŚZŻAK O/Z Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Dowódcę Zamojskiego Garnizonu WP płka Radosława Kudraja reprezentował ppłk Wojciech Jakubczuk, Jarosław Śliwiński – Radny Rady Powiatu Zamojskiego,  Stanisław Nawrocki – za-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Zwierzyniec, Jacek Paluch – Prezes Stowarzyszenia Dzieci Ofiar Obozów Hitlerowskich, Mariola Wacławska – główna księgowa RPN, Wiesław Droździel – Przewodniczący Rady Miejskiej w Zwierzyńcu, zastępca dyrektora RPN, Marek Padyasek – Dyrektor ZGK w Zwierzyńcu, ppor. Michał Sitarz – zastępca kierownika działu ochrony, Członek Zarządu ŚZŻAK Okręgu Zamość Harcmistrz Anna Rojek wraz z Harcerzami z 10. DH Traperski Krąg im. Jana Leonowicza ps. Burta z Suśca, pracownicy Roztoczańskiego Parku Narodowego, licznie zgromadzeni mieszkańcy okolicznych wsi. W uroczystości wzięły odział również poczty sztandarowe szkół, kół terenowych ŚZŻAK, OSP z Wielączy, instytucji za co serdecznie dziękujemy.

https://lublin.tvp.pl/72946452/w-holdzie-mieszkancom-obroczy