Rozpoczęcie realizacji zadania publicznego pn. „Uniwersytet Powszechny w Bondyrzu – prawidłowe odżywianie Seniorów”

2023-10-03

Uprzejmie informujemy, że Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość rozpoczyna realizację zadania publicznego pn. „Uniwersytet Powszechny w Bondyrzu – prawidłowe odżywianie Seniorów”.

Zadanie publiczne współfinansowane  ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021 -2025. Edycja 2023

Pierwsze spotkanie w ramach projektu odbyło  się 22 września 2023 r., godz. 16:00 w remizie OSP w Podlodowie. W warsztatach uczestniczyli mieszkańcy powiatu tomaszowskiego.