Uroczystości upamiętniające partyzantów polskich pomordowanych w Korytynie – 20 maja br. Korytyn (gmina Trzeszczany)

2023-05-24

W sobotę, 20 maja br. przy pomniku w Korytynie (gmina Trzeszczany) odbyła się uroczystość patriotyczna upamiętniająca 81. rocznicę pomordowania partyzantów polskich przez okupanta niemieckiego. Organizatorami uroczystości byli Wójt Gminy Trzeszczany oraz Światowy Związek Żołnierzy AK Koło Rejonowe w Trzeszczanach.  Uroczystość rozpoczęła się od wręczenia odznaczeń państwowych przyznanych postanowieniem Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy na wniosek Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu.  

Za wybitne zasługi w obronie suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości odznaczona została mieszkanka Trzeszczan Pierwszych Pani Janina Luboń. Wręczenie medalu odbyło się w domu uhonorowanej. Uroczystego wręczenia orderu Pani Janinie Luboń w imieniu Prezydenta RP dokonał Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik wspólnie z Prezesem ŚŻŻAK Okręg Zamość Posłem na Sejm RP Sławomirem Zawiślakiem, Wójtem Gminy Trzeszczany Pawłem Lipskim, Przewodniczącym Rady Gminy Trzeszczany Mariuszem Pietnowskim, Prezesem ŚZŻAK Okręg Zamość Koła Rejonowego w Uchaniach Andrzejem Jaroszyńskim oraz Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Koła Rejonowego w Trzeszczanach Ireną Olszewską.

Następnie, przy pomniku pomordowanych w Korytynie odbyła się dalsza część dekoracji odznaczeniami. Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik wraz z Prezesem ŚZŻAK Okręg Zamość Posłem Sławomirem Zawiślakiem, Starostą Hrubieszowskim Anetą Karpiuk oraz Wójtem Gminy Trzeszczany Pawłem Lipskim, odznaczył Odznaką Orderu Krzyża Niepodległości Panią Mariannę Ważną zamieszkałą w Korytynie. W gronie osób uhonorowanych ww. Orderem była też Śp. Pani Zuzanna Kolawczuk. Odznaczenie zostanie przekazane Rodzinie pośmiertnie odznaczonej.

W dalszej kolejności członkowie Zarządu ŚZŻAK O/Z Prezes  Sławomir Zawiślak wraz z Wiceprezesem Andrzejem Jaroszyńskim oraz Prezesem Koła Rejonowego AK w Trzeszczanach Ireną Olszewską wręczyli – przyznaną uchwałą Zarządu – Odznakę Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość zasłużonym członkom Związku: Pani Irenie Mazurek, Panu Romanowi Zającowi oraz Ks. kan. Włodzimierzowi Kwietniewskiemu.

Kolejnym punktem programu były przemówienia gości. Głos zabrali Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik, Prezes ŚZŻAK O/Z Poseł Sławomir Zawiślak, Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk oraz Wójt Gminy Trzeszczany Paweł Lipski.

Po przemówieniach została odprawiona Polowa Msza Święta w intencji pomordowanych, koncelebrowana przez ks. dziekana Marka Barszczowskiego Proboszcza Parafii Trzeszczany, homilię  wygłosił ks. kan. Włodzimierz Kwietniewski.

Zwieńczeniem obchodów było złożenie wieńców przy pomniku pomordowanych. W uroczystości udział wzięły obok wyżej wymienionych osób, delegacje i poczty sztandarowe ŚZŻAK Koło Rejonowego w Trzeszczanach i NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, oraz mieszkańcy wsi Korytyna.