Współorganizacja uroczystości patriotyczno-religijnej upamiętniającej 78. Rocznicę Rozbicia Obozu Zagłady Żołnierzy Armii Krajowej W Błudku – 7 Maja 2023 r. Błudek, Gmina Susiec

2023-05-09

W niedzielę, 7 maja 2023 roku w miejscowości Błudek odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne upamiętniające 78. rocznicę rozbicia obozu zagłady żołnierzy Armii Krajowej. Organizatorami obchodów byli: Wójt Gminy Susiec, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, ŚZŻAK O/Z Koło Rejonowe w Suścu, Proboszcz Parafii w Majdanie Sopockim ks. dr Krzysztof Śniosek, a współorganizatorami: Szkoła Podstawowa w Majdanie Sopockim,  3. Zamojski Batalion Zmechanizowany w Zamościu przy współudziale 18 Pułku Przeciwlotniczego w Sitańcu i 25 Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu oraz GOK Susiec.

Niedzielna uroczystość rozpoczęła się od przemarszu uczestników na teren obozu wraz z Orkiestrą Dętą z Łosińca, która zapewniła muzyczną oprawę uroczystości. W marszu  uczestniczyli: Kompania Honorowa 3. ZBZ, Poczty Sztandarowe Kół Rejonowych ŚZŻAK O/Z m.in. z Zamościa, Tomaszowa Lub., Komarowa, Łabuń, Starego Zamościa, Suśca (pod opieką współpracującej od lat ze Związkiem, 10. Drużyny Harcerskiej  „Traperski Krąg” z Suśca), Zwierzyńca, Krynic; Poczty Sztandarowe Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z Suśca, Józefowa, Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy BCH Koło Gminne w Krynicach, Poczet Sztandarowy Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Suścu, Poczty Sztandarowe Szkół, zaproszeni goście, harcerze, młodzież szkolna oraz mieszkańcy.

Część oficjalna obchodów odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym, który zabezpieczył 3. Zamojski Batalion Zmechanizowany przy współudziale 18. Pułku Przeciwlotniczego w Sitańcu i 25. Zamojskiego Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu. Po złożeniu meldunku przez Dowódcę Kompanii Honorowej por. Pawła Kuszyka o gotowości do uroczystości płk. Radosławowi Kudrajowi – Dowódcy Garnizonu Zamość, przeglądzie Pocztów Sztandarowych i Kompanii Honorowej został odegrany i odśpiewany Hymn Państwowy. Otwarcia uroczystości i powitania gości w imieniu organizatorów dokonał Wójt Gminy Susiec Zbigniew Naklicki. Następnie harcerze z 29. DH Bursztynowy Szlak z Majdanu Sopockiego przedstawili zebranym patriotyczną część artystyczną. W trakcie uroczystości głos zabrał jej współorganizator Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Poseł na Sejm RP  Sławomir Zawiślak, który w swoim wystąpieniu podkreślił m.in. ważność pielęgnowania historii naszego narodu, także powojennego, tragicznego losu żołnierzy AK – ofiar systemu komunistycznego wprowadzonego przez polskie władze z udziałem NKWD m.in. w obozie w Błudku. Zauważył przy tym, że pielęgnowanie tradycji niepodległościowych Przodków, walczących o wolną Ojczyznę z hasłem „ Bóg, Honor, Ojczyzna”, wspomnienie ich ofiary było bardzo ważne dla współczesnego odzyskania niepodległości Polski. Podkreślił, że utwierdzona przykładem Przodków postawa patriotyczna Polek i Polaków jest aktualnie bardzo ważnym czynnikiem gwarantującym zadbanie o polski interes narodowy, zagrożony m.in. skutkami postępującej globalizacji świata. Prezes podkreślił także bardzo ważną, decydującą rolę w podniesieniu do godnej rangi tego miejsca pamięci narodowej, żołnierza AK, byłego Prezesa Koła Rejonowego ŚZŻAK O/Z w Suścu śp. ppłk. Bronisława Malca ps. „Żegota”. Jako uczestnik akcji rozbicia obozu, ppłk Bronisław Malec po okresie walki z bronią w ręku o wolność  Ojczyzny,  swoją społeczną pracą doprowadził do jego powstania a następnie przez wiele lat w imieniu ŚZŻAK O/Z organizował uroczystości przywołujące pamięć zamordowanych w obozie polskich patriotów. Głos zabrała także Dyrektor Delegatury LUW w Zamościu Monika Zawiślak reprezentująca Wojewodę Lubelskiego  Lecha Sprawkę.

Kolejnym etapem wydarzenia była uroczysta Msza Św., którą odprawił ks. dr Krzysztof Śniosek, Proboszcz Parafii w Majdanie Sopockim. Następnie  por. Mirosław Hacia odczytał Apel Poległych, po którym Kompania Honorowa oddała salwę honorową, a delegacje złożyły wieńce, kwiaty oraz  znicze pamięci pod pomnikiem pamięci Żołnierzy Armii Krajowej.   

W imieniu Zarządu Związku wiązankę kwiatów złożyli Prezes ŚZŻAK O/Z Poseł Sławomir Zawiślak, Wiceprezes ŚZŻAK O/Z Magdalena Szczepańska oraz kpt. Józef Łaba.

Wśród gości, którzy w tym szczególnym dniu przybyli do Błudka, by oddać należny hołd pomordowanym żołnierzom Armii Krajowej, którzy żyli i pracowali tu w nieludzkich warunkach znaleźli się m.in.: Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, jednocześnie Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Posła na Sejm RP Tomasza Zielińskiego reprezentował Jan Fila Dyrektor PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Tomaszowie Lub., Wojewodę Lubelskiego reprezentowała Monika Zawiślak – Dyrektor Delegatury LUW w Zamościu, Proboszcz Parafii Majdan Sopocki Ks. dr. Krzysztof Śniosek, płk Radosław Kudraj – Dowódca Garnizonu Zamość, 25. Zamojski Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu – reprezentował kpt Bogdan Mikuła, Dowódca Kompani Honorowej 3. ZBZ – por. Paweł Kuszyk, por. Mirosław Hacia z 3. ZBZ, ppłk inż. Stanisław Styczyński – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Zamościu, Zbigniew Naklicki – Wójt Gminy Susiec oraz Radni Gminy, Andrzej Adamek – Wójt Gminy Bełżec, Tomasz Tyrka – Wójt Gminy Jarczów, Stanisław Kozyra – Wójt Gminy Łukowa, Tadeusz Kraczek -Przewodniczący Rady Gminy Łukowa, Komendant Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lub. – płk Artur Deryło, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lub. – płk Mirosław Michoński, Komendant Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej – płk Jacek Kozak, Nadleśniczego Nadleśnictwa Zwierzyniec Lucjana Bednarza reprezentował – Piotr Turczyn, Kierownik Posterunku Policji w Suścu – Jarosław Krupa, Zastępca Komendanta Hufca ZHP, Podharcmistrz 29. DH „Bursztynowy Szlak” z Majdanu Sopockiego –  Katarzyna Koper, Prezes Spółdzielni Socjalnej ARKA – Danuta Pakosik, Prezes Koła Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Suścu – Edward Trześniowski, Prezes  Stowarzyszenia Kombatantów i Osób Represjonowanych Ziemi Józefowskiej – Wincenty Laszczak, Prezes Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy „BCH” Koło Gminne w Krynicach – Stefan Schab, Wiceprezes Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej Okręg Roztoczański  – Roman Zegarlicki, Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Koło Rejonowe w Tomaszowie Lubelskim – Lucyna Rebizant, Prezesa Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Zamościu – Tadeusz Pszenniak, Prezes Gminnego Zarządu OSP w Suścu – Piotr Korkosz, Ogólnopolski Związek Batalionów Chłopskich oddział Zamość – Ryszard Kierepka, Zamojska Rodzina Katyńska ze Zwierzyńca – Wiceprezes Zbigniew Padjas, Magdalena Szczepańska Wiceprezes ŚZŻAK O/Z, jednocześnie Prezes Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” w Brzezinach – Magdalena Szczepańska, kpt Józef Łaba członek ŚZŻAK O/Z, przedstawiciele służb mundurowych, stowarzyszeń i organizacji pozarzadowych, dyrektorzy szkół, radni, kierownicy jednostek, sołtysi z terenu Gminy Susiec, harcerze, mieszkańcy okolicznych miejscowości. Szczególnymi gośćmi byli członkowie rodzin Żołnierzy Armii Krajowej m.in. Rodzina śp. ppłk. Bronisława Malca ps. „Żegota” także reprezentujący II Inspektorat Zamojski AK, w tym bratanek podporucznika Józefa Pysia, ps. „Ostry” – Adam Pyś oraz Andrzej Hulanicki – wnuk Ludwika Rogalskiego ps. „Kanciarz”.

Uroczystości zakończył wspólny poczęstunek.

https://lublin.tvp.pl/69698545/78-rocznica-rozbicia-obozu-w-bludku