Upamiętnienie rocznicy odbicia więzienia w maju 1946 roku przez Oddział Żołnierzy AK-WIN dowodzony przez kpt. Romana Szczura ps. „Urszula”

2023-05-09

Dnia 8 maja 2023 r. przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, w składzie: Wiceprezes ŚZŻAK O/Z, Prezes Koła Rejonowego Zamość – Marian Derkacz, Jerzy Michalec – Członek Zarządu Koła Rejonowego Zamość, Edward Karchut -Prezes Koła Rejonowego Łabunie oraz Członkowie Pocztów Sztandarowych: Franciszek Duda i Eugeniusz Czuj złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pod ufundowaną w 2010 r. z inicjatywy Związku, przy finansowym wsparciu Funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Zamościu, tablicą pamiątkową znajdującą się na ścianie budynku Zakładu Karnego w Zamościu przy ul. Okrzei.

Ww. delegacja upamiętniła 77. rocznicę przeprowadzonej – na rozkaz dowódcy II Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej majora Mariana Pilarskiego ps. „Grom”, „Jar” – udanej akcji na ww. więzienie przez Oddział Żołnierzy AK-WIN. Brawurowa akcja miała miejsce 8 maja 1946 roku. Oddział AK-WIN dowodzony przez kpt. Romana Szczura ps. „Urszula”, wdarł się na teren komunistycznego więzienia w Zamościu i uwolnił 301 przetrzymywanych przez UB i NKWD więźniów politycznych, w tym swoich kolegów.

Po uczczeniu Bohaterów ataku na więzienie członkowie delegacji, czcząc pamięć żołnierzy  wojennej konspiracji niepodległościowej oraz okresu powojennego złożyli kwiaty i zapalili znicze pod Pomnikiem Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej w Zamościu przy ul. Partyzantów i pod tablicą upamiętniającą Katownię Gestapo potem NKWD i PUSB na budynku przy ul. Kolegiackiej w Zamościu.

Cześć i Chwała Bohaterom