Udział delegacji ŚZŻAK Okręg Zamość w uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej Tadeuszowi Łagodzie ps. “Barykada” – 15.03.2023 r. Horyszów Polski

2023-03-17

W środę, 15 marca br. delegacja ŚZŻAK Okręg Zamość uczestniczyła w uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej Żołnierzowi Wyklętemu Tadeuszowi Łagodzie ps. „Barykada” w miejscowości Horyszów Polski, gmina Sitno. ŚZŻAK Okręg Zamość reprezentowali Prezes ŚZŻAK O/Z Poseł Sławomir Zawiślak, członkowie pocztu sztandarowego Związku: kpt. Józef Łaba i Franciszek Duda. Tablica pamiątkowa została przygotowana przez IPN w Lublinie.

Tadeusz Łagoda „Barykada” – plutonowy, żołnierz AK-WiN Obwodu Zamość,  od maja 1946 r. żołnierz WiN obwodu Zamość. W tym 8 maja 1946 r. uczestniczył w akcji odbicia więźniów z komunistycznego więzienia w Zamościu przez Oddział Żołnierzy AK-WIN dowodzony przez por. Romana Szczura ps. „Urszula”. Od czerwca 1946 żołnierzy rejonu WiN „Olcha” dowodzonego przez Stanisława Karczewskiego „Goraja”. Od września 1946 r. żołnierze rejonu Sitno-Kotlice dowodzonego przez Włoszczuka ps. „Pistolet”. W 1947 r. opuścił na krótko  Zamojszczyznę, przybywał na terenie Dolnego Śląska. Po powrocie  w 1948 r. żołnierz II Inspektoratu Zamojskiego AK. Później dowódca oddziału zbrojnego podległego II Inspektoratowi Zamojskiemu AK.  Zginął w obławie PUBP Zamość i KBW w zabudowaniach Jana Kiełbińskiego ps. „Szpilki” w Horyszowie Polskim (gm. Sitno).

Źródło: http://listawykletych.pl/katalog/lagoda-tadeusz/

Chwała Bohaterom!