Organizacja Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zespole Szkół nr 2 im. Zygmunta Klukowskiego w Szczebrzeszynie – 3 marca 2023 r. Szczebrzeszyn

2023-03-07

W dniu 3 marca 2023 roku w Zespole Szkół nr 2 im. Zygmunta Klukowskiego w Szczebrzeszynie obchodziliśmy ,,Dzień Żołnierzy Wyklętych”.

Uczestników uroczystego spotkania przywitał członek  ŚZŻAK Okręg Zamość i jednocześnie Prezes Stowarzyszenia Patriotyczny Szczebrzeszyn Pan Paweł Chojnacki.

Wydarzenie w programie zawierało wysłuchanie prelekcji na temat działalności Żołnierzy Wyklętych wygłoszonej przez naszego gościa ks. Rudolfa Karasia, prezentację wystawy  Lubelskiego Instytutu  Pamięci Narodowej ,,Żołnierze Wyklęci-Podziemie Niepodległościowe 1944-1963”. Po bardzo ciekawej prelekcji młodzież miała możliwość poznać bliżej tajniki obecnej służby wojskowej, wyposażenie i uzbrojenie dzięki pokazom zaproszonych przez ŚZŻAK O/Z żołnierzy z 25 Batalionu Lekkiej Piechoty 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

W trakcie wydarzenia odbyło się przekazanie materiałów szkoleniowych i historycznych dla uczniów Szkoły, przygotowanych przez Prezesa ŚZŻAK O/Z Pana Posła Sławomira Zawiślaka, Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego Pana Andrzeja Wojtyło oraz Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie. Nasz Związek przekazał też licznie zgromadzonej młodzieży foldery promocyjne Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej w Bondyrzu oraz odznaki 9 PPAK.

Dzięki wzajemnej współpracy i zaangażowaniu wszystkich mogliśmy godnie uczcić pamięć o Żołnierzach Wyklętych, za co z całego serca wszystkim dziękujemy.

Dziękujemy gościom za prelekcję i pokazy a młodzieży szkolnej za przybycie i uwagę.

Dziękujemy Panu Dyrektorowi mgr. Piotrowi Szklarzowi i nauczycielom za chęć współpracy i pomoc w organizacji wydarzenia.

Serdeczne podziękowania kierujemy do współorganizatorów, bez których nie byłaby możliwa organizacja tego ważnego dla nas wszystkich, wydarzenia: Ks. Rudolfa Karasia, Stowarzyszenia Patriotyczny Szczebrzeszyn, Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego Pana Andrzeja Wojtyło, Dowódcy 25 Batalionu Lekkiej Piechoty 2 Lubelskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej Pana ppłk. Dominika Pieprzowskiego, Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, Starosty Zamojskiego Pana Stanisława Grześko oraz Wicestarosty Zamojskiego Pana  Witolda Maruchy, Lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział terenowy w Zamościu.