Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1 marca 2023 r., Zamość

2023-03-04

W środę, 1 marca br. w Zamościu odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Organizatorami uroczystości byli: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, 18. Pułk Przeciwlotniczy w Sitańcu, 3. Zamojski Batalion Zmechanizowany, 25. Batalion Lekkiej Piechoty, Parafia Katedralna Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu, Urząd Miasta Zamość, Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna.

Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą o godz. 8:00 w intencji Ojczyzny i Żołnierzy Wyklętych w Katedrze Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu.

Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości patriotycznych przeszli w pochodzie, na czele z pocztami sztandarowymi, kompanią honorową WP pod tablicę upamiętniającą byłą katownię gestapo i komunistycznego, powojennego Urzędu Bezpieczeństwa w Zamościu (Kamienica Czerskich), gdzie przetrzymywani, torturowani, mordowani byli żołnierze AK, BCh, WiN – Żołnierze Wyklęci.

Uroczystość pod tablicą rozpoczęto ceremoniałem wojskowym. D-ca Kompanii Honorowej złożył meldunek o gotowości do uroczystości płk. Radosławowi Kudrajowi – Dowódcy Garnizonu Zamość. Po przeglądzie Pocztów Sztandarowych i Kompanii Honorowej został odegrany i odśpiewany Hymn Państwowy RP.

W imieniu organizatorów, uczestników uroczystości powitał Marian Derkacz Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość, który poinformował, że 1 marca jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych został ustanowiony przez Sejm RP w roku 2011, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej. Zauważył też, że pamiątkowa tablica na budynku ufundowana została ze składek Kolegów żołnierzy AK, WiN i BCh w dniu 14 lutego  1992 r. w 50. rocznicę Przemianowania ZWZ w AK. Ww. przedstawił również organizatorów uroczystości.

Kolejnym punktem wydarzenia było powitanie uczestników uroczystości przez Kolegę Aleksandra Kalisza – członka ŚZŻAK Okręg Zamość.

Okolicznościowe wystąpienie wygłosił Poseł Sławomir Zawiślak Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, w którym przypomniał, że z inicjatywą ustanowienia dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” wystąpił prof. Janusz Kurtyka w 2009 r., a inicjatywę legislacyjną poparł Prezydent RP prof. Lech Kaczyński. Uzasadniając projekt Prezydent podkreślił swoje pragnienie, by to święto stało się hołdem dla Żołnierzy Wyklętych za „świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych. Za krew przelaną w obronie Ojczyzny” – tekst wystąpienia w załączeniu.

Prezes w trakcie wystąpienia odniósł się także do 4-miesięcznych starań ŚZŻAK O/Z w przedmiocie nadania skwerowi położonemu w okolicy wystawionego przez Weteranów pomnika Armii Krajowej przy ul. Partyzantów w Zamościu imienia Bohaterów Powstania Zamojskiego. Zachęcał zainteresowanych do obejrzenia lutowej sesji Rady Miasta Zamościa, podczas której podjęto szczególną dyskusję na ww. temat.

Podczas uroczystości nastąpiło udekorowanie Odznaką Za Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, zatwierdzoną przez Kancelarię śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Stosowną Uchwałę odczytał Sekretarz ŚZŻAK Okręg Zamość Witold Marucha jednocześnie pełniący funkcję Wicestarosty Powiatu Zamojskiego.

Decyzją Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość na podstawie uchwały nr 60 z dnia 18 stycznia   2023 r. Odznakę Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość otrzymali:

k Radosław Kudraj, Dowódca Garnizonu WP Zamość, dca 18 pułku przeciwlotniczego w Sitańcu,

Ppłk Krzysztof Hanek, Dowódca 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego,

major Marcin Zapalski, Zastępca D-cy 25. Zamojskiego Batalionu Lekkiej Piechoty WOT

Odznakę wręczył Poseł S. Zawiślak Prezes ŚZŻAK O/Z w asyście kpt Józefa Łaby, członka ŚZŻAK O/Z,  także Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej.

Ceremoniał wojskowy przeprowadzili oficerowie i żołnierze 3. Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu wraz z kompanią honorową tej jednostki WP. Apel Pamięci  odczytał ppor Mirosław  Hacia, a Kompania oddała Salwę Honorową. Następnie przy dźwiękach werbli pod pamiątkową tablicą złożono wieńce, kwiaty i znicze.

Obchody zakończyły się złożeniem meldunku o zakończeniu uroczystości przez D-cę Kompanii Honorowej por. Wojtana D-cy Garnizonu Zamość płk Radosławowi Kudrajowi.

W uroczystości uczestniczyli m.in. : kpt. Józef Łaba – przedstawiciel Okręgu Zamość ŚZŻAK, członek Rady Kombatantów przy Wojewodzie Lubelskim, Sławomir Zawiślak – poseł na Sejm RP, Prezes ŚZŻAK O/Zamość, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, Monika Zawiślak – Dyrektor Delegatury LUW w Zamościu, płk Radosław Kudraj – Dowódca 18. Pułku Przeciwlotniczego w Sitańcu, Dowódca Garnizonu Zamość, ppłk Krzysztof Hanek – Dowódca 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, ppłk Stanisław Styczyński – Komendant Wojskowego Centrum Rekrutacji w Zamościu, Agnieszka Biernacka-Ochal – Kierownik Klubu 3. Zamojskiego Batalionu Zmech., ppłk Artur Ochal – z Dowództwa WOT, st. bryg. mgr inż., płk Marian Puszka – Komendant Straży Miejskiej w Zamościu, Marek Walewander – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Oddział Zamość, Radny Rady Miasta Zamość, Witold Marucha – Wicestarosta Powiatu Zamojskiego, Piotr Orzechowski – Zastępca Prezydenta Miasta Zamość, Piotr Błażewicz – Przewodniczący Rady Miasta Zamość, Łukasz Gajdecki – Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Zamość, Anna Cichosz – Dyrektor Muzeum Zamojskiego, Jerzy Zacharow – Przewodniczący Stowarzyszenia Internowanychna Zamojszczyźnie, Janusz  Bernach – Przewodniczący Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków pomordowanych na Wołyniu w Zamościu, Dyrekcje, Nauczyciele, młodzież szkolna,  mieszkańcy miasta Zamościa i okolic.

W imieniu organizatorów Wiceprezes Marian Derkacz podziękował wszystkim współorganizatorom oraz uczestnikom za wspólne upamiętnienie tych ważnych obchodów narodowych, oddanie hołdu i chwały „Żołnierzom Wyklętym — Niezłomnym”. Podziękowania za pomoc w organizacji uroczystości skierował m.in. Ks. Proboszczowi Parafii Katedralnej, Straży Miejskiej – za wystawienie posterunku honorowego oraz zabezpieczenie miejsca uroczystości.

Podziękowania za udział w uroczystości zostały skierowane do uczestników uroczystości, pocztu sztandarowego WP,  kilku pocztów sztandarowych ŚZŻAK O/Z oraz pocztów nielicznych szkół.  

Serdecznie zapraszamy na organizowany, w ramach Narodowego  Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, koncert patriotyczny pt. “Ku pamięci Żołnierzy Wyklętych, który odbędzie się w niedzielę, 5 marca br., o godz. 16.00 w sali widowiskowej  Klubu 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego. W koncercie wystąpią dzieci i młodzież z kół zainteresowań z Klubu Wojskowego oraz artyści z Kapeli Turobińskiej. Wstęp wolny. 

Sekretariat ŚZŻAK Okręg Zamość