Udział delegacji ŚZŻAK Okręg Zamość w uroczystości patriotyczno-religijnej z okazji 80. Rocznicy Wysiedlenia Grabowca i okolic – 26.02.2023 r. Grabowiec

2023-03-02

W niedzielę, 26 lutego 2023 roku delegacja ŚZŻAK Okręg Zamość uczestniczyła w uroczystości patriotyczno-religijnej 80. rocznicy Wysiedlenia Grabowca i Okolic. ŚZŻAK Okręg Zamość reprezentowali Prezes ŚZŻAK O/Z Poseł Sławomir Zawiślak, Sekretarz Związku Witold Marucha, Prezes Koła Rejonowego w Grabowcu Jan Lisiuk, członkowie Koła wraz z pocztem sztandarowym Związku.

Oficjalne obchody rozpoczęły się od złożenia przez obecne delegacje kwiatów przy pomniku poświęconym pamięci Dzieci Zamojszczyzny. Następnie w Kościele Parafialnym pw. św. Mikołaja w Grabowcu odbyła się Msza Św. w intencji ofiar pacyfikacji, której przewodził ks. Kanonik Franciszek Kamiński, senior Archidiecezji Lubelskiej. W uroczystości wzięły udział Orkiestra Dęta i Zespół wokalny „Wadera”, działające przy GOK w Grabowcu.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i wspólne upamiętnienie 80. rocznicy Wysiedlenia Grabowca i Okolic Związkom Kombatanckim, Zarządowi Okręgowemu ZKRPiBWP w Zamościu, Wójtowi Gminy Grabowiec, Proboszczowi Parafii Rzymskokatolickiej w Grabowcu, Dyrekcji Zespołu Szkół w Grabowcu, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Grabowcu.