Opłatek patriotyczny członków i sympatyków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość – 21 stycznia 2023 r., Zamość

2023-01-26

W sobotę 21 stycznia 2023 roku odbyło się, organizowane od wielu lat, tradycyjne spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. To szczególne spotkanie, zorganizowane z inicjatywy Zarządu Związku, jeszcze w poświątecznej atmosferze odbyło się w świetlicy OHP w Zamościu.

Rozpoczęło się ono od wprowadzenia pocztu sztandarowego Związku pod dowództwem por. Andrzeja Jaroszyńskiego i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie prowadzący spotkanie Witold Marucha – Sekretarz ŚZŻAK O/Z, jednocześnie Wicestarosta Powiatu Zamojskiego powitał w imieniu Zarządu wszystkich zebranych i podziękował im za przyjęcie zaproszenia, i tak liczne przybycie. W spotkaniu uczestniczyło około 200 osób.

Po wspólnym odśpiewaniu kolędy przy akompaniamencie Kapeli Turobińskiej głos zabrał Prezes ŚZŻAK O/Z Poseł Sławomir Zawiślak, który w swoim wystąpieniu pokrótce dokonał podsumowania aktywnej działalności naszego środowiska, podziękował za kolejny aktywny rok dobrej i efektywnej współpracy oraz złożył wszystkim członkom i sympatykom Związku serdeczne życzenia.

Liturgiczną część uroczystego spotkania poprowadzili ks. dr Leszek Bruśniak Proboszcz Parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Baszni Dolnej oraz ks. por. Konrad Zalewski, Kapelan 25. Batalionu Lekkiej Piechoty WOT w Zamościu jednocześnie reprezentujący dowódcę 25. Zamojskiego Batalionu Lekkiej Piechoty. Po modlitwie i pobłogosławieniu opłatków zebrani składali sobie noworoczne życzenia.

Spotkaniu opłatkowemu w którym uczestniczyli członkowie i sympatycy ŚZŻAK O/Z z terenu Zamojszczyzny oraz osoby współpracujące ze Związkiem, towarzyszyła miła i serdeczna atmosfera. Była to również okazja do wielu ciekawych rozmów, a tym samym integracji środowiska. Dodatkowym po świątecznym akcentem był koncert kolęd w wykonaniu zaprzyjaźnionej Kapeli Turobińskie, której serdecznie dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia, piękne wykonanie kolęd i długą juź współpracę z naszym Związkiem.

W spotkaniu uczestniczyli obok wyżej wymienionych : członkowie Zarządu Okręgu, Prezesi Kół Rejonowych ŚZŻAK O/Z, przedstawiciele służb mundurowych, administracji rządowej i samorządowej, związków zawodowych, jednostek oświaty, członkowie organizacji społecznych, przedsiębiorcy, w tym m.in.: płk Radosław Kudraj – Dowódca 18. Pułku Przeciwlotniczego w Sitańcu, Agnieszka Biernacka-Ochal – Kierownik Klubu 3. ZBZ, płk Artur Ochal – Dowództwo WOT, nadkomisarz Marcin Muzyka – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu, Dowódcę 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego płk Krzysztofa Sarnowskiego reprezentował kpt. Piotr Sobstyl, mł. bryg. Piotr Gronowicz – Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu bryg. mgr inż. Andrzej Szozda, Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu kpt. Piotr Grabczak, Jerzy Marucha – Radny Rady Powiatu Zamojskiego, Lucjan Bednarz – Radny Rady Powiatu Zamojskiego – Nadleśniczy Nadleśnictwa Zwierzyniec, Janusz Brzozowski – Radny Rady Powiatu Zamojskiego, Bartosz Popek – Wójt Gminy Grabowiec, Andrzej Wojtyło – Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego, Anna Subocz-Chachuła – Dyrektor Delegatury Inspekcji Handlowej w Zamościu, Andrzej Skiba – wiceprezes PKP LHS, Leszek Tabiszewki – Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu, Ryszard Weremczuk – właściciel firmy PULS w Zamościu, Władysław Kasprzak – właściciel Van Taxi, Alicja Dubel – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Zamościu, Waldemar Leszczyński – Dyrektor Bursy Międzyszkolnej nr 2 w Zamościu, Jerzy Zacharow – Przewodniczący Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny, Radosław Niziołek – Prezes Roztoczańskiego Klubu Karate Tradycyjnego, Marek Byczek – Prezes Wojskowego Klubu Sportowego „Technik” w Zamościu oraz członkowie zarządu Klubu. Harcmistrz Anna Rojek – Komendanta Hufca ZHP Tomaszów Lubelski.

Spotkania opłatkowe naszego Związku, decyzją Zarządu ŚZŻAK O/Z, Prezesów Kół Rejonowych dodatkowo odbywają się na terenie czterech powiatów Zamojszczyzny – głównym terenie działania ŚZŻAK Okręg Zamość. Za nami spotkanie opłatkowe w Biłgoraju i Zamościu, aktualnie kończymy przygotowania opłatków patriotycznych naszego środowiska w Tomaszowie Lubelskim (28 stycznia br.) i Hrubieszowie (31 stycznia b.r ).

W duchu odbytego spotkania jeszcze raz składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, sukcesów i dobrego zdrowia. Niech Nowy Rok pozwoli na realizację wszystkich planów, zamierzeń tych rodzinnych i tych zawodowych.

Zapraszamy do współpracy.