ŚZŻAK Okręg Zamość wydał kalendarz na 2023 rok

2023-01-04

Uprzejmie informujemy, że ŚZŻAK Okręg Zamość wydał kalendarz na 2023 rok jako kolejny materiał promujący wieloletnią społeczną działalność Zarządu i członków Związku oraz przykłady efektów działalności. 

Bezpłatne egzemplarze kalendarza można otrzymać w sekretariacie ŚZŻAK O/Z (Delegatura LUW w Zamościu, ul. Partyzantów 3, pok. 31) lub w Biurze Poselskim Posła S. Zawiślaka w Zamościu – jednocześnie Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość (ul. Piłsudskiego 27A).

Serdecznie zapraszamy.