Skuteczne działanie Zarządu ŚZŻAK O/Z – wydanie przez Pocztę Polską kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej o tytule „80. rocznica wybuchu Powstania Zamojskiego”

W ramach obchodzonej w tym roku 80. rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego Zarząd Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość podjął szereg inicjatyw mających na celu przywrócenie narodowej pamięci o Powstaniu Zamojskim. Jednym z nich było podjęcie starań o wydanie kartki pocztowej z okazji ww. rocznicy.  Na złożony przez Posła S. Zawiślaka, Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość wniosek, Poczta Polska S.A. wprowadziła do obiegu specjalną kartkę pocztową z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej o tytule „80. rocznica wybuchu Powstania Zamojskiego”.

Wydana kartka upowszechnia pamięć o żołnierzach Polskiego Państwa Podziemnego, walczących w Powstaniu Zamojskim. Kartka wg projektu Poczty Polskiej, w nakładzie 5 000 sztuk, w formacie 148x105mm została wprowadzona do obiegu 20 listopada 2022 r. Poczta Polska zaprezentowała ją po raz pierwszy w Warszawie, podczas organizowanych przez Posła S. Zawiślaka we współpracy z Szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Ministrem Janem Józefem Kasprzykiem centralnych, państwowych uroczystości 80. rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego, które odbyły się  dn. 20 listopada br. w Warszawie przy Grobie Nieznanego Żołnierza. W trakcie uroczystości została ona bezpłatnie przekazana uczestnikom uroczystości.

Poczta Polska przygotowała też specjalny folder dotyczący wydania ww. kartki.

Folder oraz okolicznościowa kartka były promowane także dnia 11 grudnia 2022 r. w Zamościu po – będącej ważną częścią regionalnych obchodów 80. rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego – Mszy Św. koncelebrowanej  przez Jego Ekscelencję Ks. Biskupa dr. Mariana Rojka, Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

W ramach jej promocji kartkę podpisali Poseł Sławomir Zawiślak, Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, Jego Ekscelencja Ks. Biskup dr Marian Rojek Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz Dyrektor Centrum Poczty Polskiej Ochrona – Ośrodek Henryk Ścibor. Prezentację kartki przygotowali: Marek Rosiak pracownik Biura Filatelistyki oraz Bożena Pawluk Naczelnik Urzędu Pocztowego Zamość 1.

Zainteresowani uczestnicy uroczystości, obok innych wydawnictw otrzymali bezpłatnie folder dotyczący ww. kartki. W trakcie uroczystości w  imieniu Prezesa Zarządu Poczty Polskiej Krzysztofa Falkowskiego list odczytał Dyrektor Ośrodka Centrum Poczta Polska – Ochrona Wschód Henryk Ścibor.

O kartce: 

Autor projektu kartki: Poczta Polska
Liczba kartek: 1
Wartość: A
Nakład: 5 000 szt.
Technika druku: offset
Format kartki: 148 x 105 mm
Data wprowadzenia do obiegu: 20 listopada 2022 r. 

W części ilustracyjnej biało-czerwonej kartki ukazana została historyczna fotografia 9. Pułku Piechoty Armii Ziemi Zamojskiej oraz napis „80. rocznica wybuchu Powstania Zamojskiego”. W prawym górnym rogu strony adresowej kartki nadrukowano znak opłaty pocztowej. Przedstawiono na nim odznakę 9. Pułku Piechoty Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej 1939–1944. Powyżej, wzdłuż górnej krawędzi, umieszczono napis: POLSKA oraz oznaczenie wartości: A. 

Wierzymy, że kartka pocztowa przyczyni się do utrwalenia w pamięci współczesnych Polaków wiedzy o poświęceniu i bohaterskiej postawie naszych Przodków — żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego (Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich), walczących za Ojczyznę i w obronie ludobójczo wysiedlonej polskiej ludności Zamojszczyzny oraz ofiarach niemieckiej eksterminacji Narodu Polskiego na Zamojszczyźnie, w tym Dzieciach Zamojszczyzny.

Dziękujemy Prezesowi Poczty Polskiej S.A. za owocną współpracę i włączenie się w upamiętnienie 80. rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego.

https://media.poczta-polska.pl/pr/782500/poczta-polska-zaprezentowala-kartke-pocztowa-emisji-80-rocznica-powstania-zamojskiego

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że dysponujemy ograniczoną ilością egzemplarzy  ww. kartki pocztowej i folderu do bezpłatnego przekazania zainteresowanym, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numer 507 159 010 lub mailowym: akzam@tlen.pl Odbiór w Biurze Poselskim Posła S. Zawiślaka w Zamościu.