Kolejny projekt wydawniczy ŚZŻAK O/Z – „Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny” dra Z. Klukowskiego – konferencja prasowa

Dnia 24 października 2022 r. odbyła się konferencja prasowa, podczas której członkowie Zarządu ŚZŹAK Okręg Zamość poinformowali opinię publiczną, że staraniem władz Związku, jego Prezesa posła Sławomira Zawiślaka w tym roku została wznowiona publikacja pt. „Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny” dra Zygmunta Klukowskiego. Do poszerzającej się wciąż listy wydanych przez ŚZŻAK O/Z książek w tym roku dołączyła ponownie ww. publikacja, która stanowi ważne uzupełnienie przekazanych wcześniej czytelnikom w ramach działalności wydawniczej Związku prac dr. Z. Klukowskiego (czterotomowego wydawnictwa „Materiały do dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939-1944” oraz „Dzienników 1944-1954”).

W konferencji udział wzięli: Prezes Zarządu ŚZŻAK O/Z Poseł Sławomir Zawiślak, Wiceprezesi ŚZŻAK O/Z: Magdalena Szczepańska, por. Andrzej Jaroszyński, Marian Derkacz oraz obecni na sali Prezesi Kół Rejonowych Związku.

Decyzja o wznowieniu „Dziennika” Klukowskiego podyktowana była bardzo dużym  zainteresowaniem tą publikacją. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, podjęto skuteczne działania aby ten cenny dokument trafił do jak najszerszego grona osób, zwłaszcza przedstawicieli młodego pokolenia Polek i Polaków. Publikacja stanowi niezwykle wartościowe źródło historyczne, które opisuje okres niemieckiej okupacji na Zamojszczyźnie podczas II wojny światowej. Autor w swoim dziele przekazuje czytelnikowi informacje na temat rozwoju i działalności polskiej konspiracji oraz opis codziennego życia mieszkańców. Dzięki jego zapiskom uzyskujemy także cenne wiadomości na temat walki zbrojnej żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego w trakcie Powstania Zamojskiego o wolność Ojczyzny i w obronie wysiedlanej ludności polskiej.

„Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny” został wznowiony dzięki życzliwym nam podmiotom, które finansowo wsparły realizację projektu. Publikacja została współfinansowana ze środków otrzymanych od Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wydanie przez ŚZŻAK Okręg Zamość „Dziennika” to wysiłek wydawniczy finansowo wsparty także przez Powiat Hrubieszowski, Gminę Uchanie, Gminę Werbkowice, Miasto i Gminę Szczebrzeszyn, Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna oraz Eko-Kras Sp. z.o.o w Kraśniku.

Decyzją władz Związku publikacja podobnie jak inne, wcześniej wydane będzie bezpłatnie przekazywana do szkół oraz do bibliotek publicznych i innych placówek w regionie, także do ogólnopolskich instytucji promujących najnowszą historię Polski. Będzie też wykorzystywana jako nagroda dla uczestników organizowanych konkursów, wydarzeń, inicjatyw Związku, w tym tegorocznych obchodów 80. rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego. Więcej:  https://akzamosc.pl/2022/10/14/organizacja-centralnej-panstwowej-uroczystosci-z-okazji-80-rocznicy-wybuchu-powstania- Do wyczerpania nakładu może być przekazana innym podmiotom, także wspierającym działalność Związku osobom po uprzednim zgłoszeniu chęci jej otrzymania drogą mailową na adres ŚZŻAK: akzam@tlen.pl lub telefonicznie 507 159 010 (Biuro Poselskie Posła S. Zawiślaka jednocześnie Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość).

Wydawnictwo będzie dodatkowo promowane poprzez umieszczenie elektronicznej wersji na stronie internetowej Związku: https://akzamosc.pl/nasze-publikacje/

Zarząd i członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość serdecznie dziękują za pomoc wszystkim sponsorom, darczyńcom bez których wsparcia finansowego nie udałoby się wydać tej cennej publikacji.

https://lublin.tvp.pl/64131178/dziennik-z-lat-okupacji-zamojszczyzny

https://www.eska.pl/zamosc/zamosc-wznowia-publikacje-dziennika-lekarza-ze-szczebrzeszyna-aa-VMCB-3Sso-tdbL.html