Udział delegacji Światowego Związku Armii Krajowej Okręg Zamość w XIX Zjeździe Nadzwyczajnym Delegatów ŚZŻAK. Wyróżnienie przez Prezydium Zarządu Głównego ŚZŻAK prezesa S. Zawiślaka Odznaczeniem Pamiątkowym „Wierni Akowskiej Przysiędze”

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego ŚZŻAK z dnia 9 września 2022 r. oraz realizacją ustaleń, jakie zapadły na XVIII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów ŚZŻAK w dniach 8-9 października br. odbył się w Warszawie XIX Zjazd Nadzwyczajny Delegatów ŚZŻAK. Celem Zjazdu było wprowadzenie niezbędnych zmian w Statucie Związku.

W ww. Zjeździe uczestniczyła liczna delegacja naszego Okręgu, w skład której wchodzili Delegaci: członek Zarządu Głównego ŚZŻAK, prezes ŚZŻAK O/Z poseł S. Zawiślak, Wiceprezes ŚZŻAK O/Z Tomasz Książek, członek Zarządu  ŚZŻAK O/Z Andrzej Wojtyło, członek Związku Piotr Gronowicz oraz Wiceprezes ŚZŻAK O/Z Andrzej Jaroszyński. 

W trakcie Zjazdu, w którym uczestniczyło 64 Delegatów, reprezentujących wszystkie Okręgi rozpatrzony został, przedstawiony przez Komisję Statutową, projekt zmian do Statutu Związku.  W trakcie obrad Delegaci z naszego Okręgu zgłosili, przyjęte w trakcie tegorocznego Zjazdu Sprawozdawczego ŚZŻAK Okręg Zamość propozycje poprawek do Statutu, które uzyskały poparcie ze strony uczestników Zjazdu.

Zgromadzeni na Zjeździe Delegaci ostatecznie przegłosowali nową treść Statutu ŚZŻAK. 

W trakcie obrad Zjazdu miało miejsce uhonorowanie przez Prezydium Zarządu Głównego ŚZŻAK członków Związku Odznaczeniem Pamiątkowym „Wierni Akowskiej Przysiędze”. Wśród odznaczonych przez prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK por. Teresę Stanek był także prezes naszego Okręgu poseł S. Zawiślak.

Serdecznie gratulujemy.