Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim konkursie historycznym „Powstanie Zamojskie 1942-1943”

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i uczestników Ochotniczych  Hufców Pracy z całej Polski do udziału w konkursie historycznym „Powstanie Zamojskie 1942-1943”. Konkurs organizowany jest przez Lubelską Wojewódzką Komendę OHP, Posła na Sejm RP Pana Sławomira Zawiślaka, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość i Fundację Postscriptum.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek  oraz Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

Serdecznie dziękujemy Kierownictwu Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP za podjęcie inicjatywy i przyjęcie zaproszenia do włączenia się w upamiętnienie obchodzonej w tym roku 80. rocznicy Powstania Zamojskiego (https://akzamosc.pl/2021/12/30/uczcijmy-79-rocznice-zapomnianego-powstania-zamojskiego-1942-1943-apel-o-wspolne-intensywne-upamietnienie)

Głównymi celami konkursu jest m.in.:

– kreowanie zainteresowań historią Polski;
– kształtowanie szacunku wobec bohaterów; przedstawicieli minionych pokoleń,
– kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia świadomości i tożsamości narodowej,
– budowanie tożsamości współczesnego Polaka w oparciu o wzorce z przeszłości,
– pogłębianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym Rzeczypospolite

Prace mają dotyczyć Powstania Zamojskiego, czyli działań zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego podejmowanych w obronie wysiedlanej ludności polskiej na Zamojszczyźnie w latach 1942-44. Prace mogą obejmować m.in. stworzenie biogramu(ów) uczestników Powstania Zamojskiego.

Dopuszcza się prace o objętości do 10 stron znormalizowanego tekstu formatu A4. Dodatkowo mogą one zawierać aneksy: np. zdjęcia, kserokopie dokumentów, szkice, obrazy, mapy, itp. fotografie, dokumenty przyjmowane są w formie kopii (skan, ksero, forma elektroniczna). Prace uczniów szkół podstawowych mogą być pracami graficznymi.

Więcej na temat konkursu i zasad uczestnictwa w załączonym Regulaminie:
https://drive.google.com/file/d/1p-umIEhdr-NgrjBsVjbIEqkZARFyVB7F/view?usp=sharing&fbclid=IwAR1RJtVGwU5mNzvBiMOgjjmrOziTH1XD5ri0r8iDvdPwUtZs36wgc6Y5k9g

Zgłoszenia uczestników wraz z pracami konkursowymi należy przesyłać do 28 października 2022 r.

Pytania oraz uwagi dotyczące udziału w konkursie należy kierować do organizatorów:

Lubelska Wojewódzka Komenda OHP

ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, tel. (81) 524 51 08;  fax. (81) 524  51 09 wew. 18. e-mail: lubelska@ohp.pl

Osoba do kontaktu:

Ewa Trybulska-Grzesiak

kierownik Zespołu rozwoju zawodowego, kształcenia i wychowania

e-mail: lubelska@ohp.pl

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody za zajęcie I, II, i III miejsca. Po 20 uczestników konkursu z kategorii szkół podstawowych i szkół średnich zostanie nagrodzonych nagrodami książkowymi z zakresu tematu konkursu. Nagrody zostaną wręczone podczas gali finałowej w listopadzie 2022 r. w Lublinie (dokładny termin i miejsce realizacji zostaną ogłoszone odrębnym komunikatem). Wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie otrzymają dyplomy.

ŚZŻAK Okręg Zamość ufunduje nagrody dla laureatów i uczestników konkursu.

Więcej:

https://www.facebook.com/LubelskaWojewodzkaKomendaOHP

https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=12238

https://kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/inne-konkursy-i-turnieje/ogolnopolski-konkurs-historyczny-powstanie-zamojskie-1942-1943-zaproszenie-dla-uczniow-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych