Współorganizacja I Zjazdu poświęconego bohaterowi regionu pt. NIEZŁOMNY DO   KOŃCA – POR. STEFAN KOBOS PS. „WRZOS”, zorganizowanego w ramach uroczystości 78. rocznicy obrony Brzezin

2022-09-21

Dnia 10 września 2022 r. w Brzezinach k. Bełżca odbyła się patriotyczna uroczystość pn. „Niezłomny do końca – Por. Stefan Kobos ps. „Wrzos” w ramach 78. rocznicy obrony Brzezin, upamiętniająca żołnierzy bohatersko broniących wieś przed atakiem UPA. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” w Brzezinach, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg  Zamość, Instytut Pamięci Narodowej Oddział Lublin, 2. Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, Gminę Bełżec, Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu, Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, Powiat Tomaszowski.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział Lublin.

Zadanie dofinansowano ze środków Fundacji Orlen. Sponsorami wydarzenia byli: Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej Spółdzielcza Grupa Bankowa, INSTALBUD Lubycza Królewska, MOBIL DACH, Gospodarstwo Rolne Anna i Józef Woch, P.W.POL – MARLEY Z. I I. POLACZEK SP.J., Gabinet Weterynaryjny Wojciech Pawluk, Witold i Roman Szpindor, A&A FINANCE Ubezpieczenia dla każdego, Alicja i Andrzej Leśko.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej w Kaplicy pw. św. Wojciecha w Brzezinach Bełżeckich w intencji Ojczyzny, koncelebrowaną przez ks. prałata ppłk. Andrzeja Puzona Kapelana 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, ks. Józefa Bednarza Proboszcza Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Narolu, ks. Leszka Bruśniaka Proboszcza Parafii pw. świętego Andrzeja Boboli w Baszni Dolnej oraz ks. Grzegorza Reszczyńskiego wikarego parafii w Bełżcu. Kazanie wygłosił ks. prałat ppłk Andrzej Puzon. Następnie miała miejsce część oficjalna z ceremoniałem wojskowym. Obchody prowadził st. chorąży Andrzej Leśko  wraz z Prezes Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia”, Wiceprezes ŚZŻAK O/Z i główną inicjatorką tego wydarzenia, Magdaleną Szczepańską. W trakcie uroczystości zostały wręczone awanse pośmiertne dla osób zasłużonych w walce o wolność Ojczyzny, tj. Stefana Kobosa vel „Stanisława Kowalskiego” ps. „Wrzos” i Eugeniusza Szczepańskiego ps. „Kruk”, „Turski”. Wniosek o odznaczenie awansem ww. żołnierzy złoży Zarząd ŚZŻAK Okręg Zamość. Wręczenia patentów na wyższe stopnie wojskowe dokonali: przedstawiciel Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka – płk. Jacek Mucha oraz Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pełniący społecznie funkcję Prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Zamość Sławomir Zawiślak. Awanse odebrali przedstawiciele Rodzin awansowanych: Danuta Wagner i Zenon Polaczek.

Na podstawie Zarządzenia Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 1 września 2011 roku w sprawie ustanowienia odznaki okolicznościowej o nazwie Medal „Pro Patria” dla uhonorowania osób fizycznych i prawnych, szczególnie zasłużonych w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny, a także regulaminu nadawania tej odznaki, Decyzją Nr 2034/SU/2022 z dnia 5 września 2022 r. Medalem „Pro Patria” wręczono ww. odznaczenia: Józefowi Konopce, hcm. Annie Rojek, Adamowi Wielgoszowi.

Decyzją Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, na podstawie uchwały nr 58 z dnia 12.07.2022 r., Odznakę Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość przyznano Magdalenie Śladeckiej Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Lublin oraz Tomaszowi Szczepańskiemu członkowi stowarzyszenia ,,Ocalić od zapomnienia” w Brzezinach. Okolicznościowe przemówienie wygłosili członek rodziny Stefana Kobosa Pan Zenon Polaczek, poseł na Sejm Sławomir Zawiślak i wójt Gminy Bełżec Andrzej Adamek. Podczas obchodów miała miejsce także inauguracja ścieżki edukacyjnej, na którą składają się tablice poświęcone mieszkańcom Brzezin i Stefanowi Kobosowi pt. ,,Ścieżka edukacyjna im. mjra Stefana Kobosa i niezłomnych mieszkańców Brzezin”. Apel Pamięci, salwę honorową i odegranie sygnału „Śpij kolego” wykonała kompania honorowa 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego.

Na koniec uroczystości w siedzibie Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” w Brzezinach odbyła się plenerowa premiera wyprodukowanego przez ŚZŻAK O/Z filmu pt. „Kobos ocalić od zapomnienia”. Każdy z widzów bezpłatnie otrzymał egzemplarz filmu. Przypomnijmy, że zadanie publicznego pn. „Produkcja filmu dokumentalnego o Stefanie Kobosie” dofinansowano ze środków otrzymanych od Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz  Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.

Obchody zakończyły się partyzanckim poczęstunkiem.

Zadanie dofinansowano ze środków Fundacji Orlen.

W uroczystości uczestniczyli: przedstawiciel Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka – płk. Jacek Mucha, Sławomir Zawiślak Poseł na Sejm RP, ppłk Hubert Trusiuk – reprezentujący Jakuba Grabowskiego Dowódcę 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, ppłk Stanisław Styczyński – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Zamościu, ppłk Krzysztof Hanek – Dowódca 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, kpt. Dawid Rodzik – reprezentujący Komendanta 32. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu, płk Artur Ochal z Dowództwa WOT, Agnieszka Biernacka-Ochal Kierownik Klubu 3. Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, kpt. Piotr Grabczak reprezentujący Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu, Jarosław Korzeń Wicestarosta Tomaszowski, Jacek Pawłucki członek Zarządu Powiatu i dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Wiesław Cielica Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Andrzej Adamek Wójt Gminy Bełżec, Grzegorz Dominik Burmistrz Narola, mł. bryg. Piotr Gronowicz – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, por. Andrzej Jaroszyński – Wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Zamość Prezes Koła Rejonowego w Uchaniach, asp. sztab. Marek Żołądek – Kierownik Posterunku Policji w Narolu, Wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Zamość Koła Rejonowego w Narolu, Lucyna Rebizant – Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Zamość Koła Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim, Piotr Cymbała –  Przedstawiciel PGE S.A. Oddział Tomaszów Lubelski, st. kpr. Adam Antonik – Wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Podkarpacki Koła Rejonowego Lubaczów, Anna Rojek – Prezesa Stowarzyszenia „Harcerska Brać”, dr hab. Jacek Romanek Naczelnik Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Lublin, Magdalena Śladecka Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Lublin, pracownicy IPN Oddział Rzeszów na czele z dr. Wojciechem Hanusem – autorem publikacji o por. Stefanie KOBOSIE ps. „WRZOS”, dr. Bartłomiej Szyprowski historyk i przyjaciel Stowarzyszenia „Ocalić od Zapomnienia” w Brzezinach, Beata Niedźwiedź – Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie; por. Władysław Wolańczyk ps. „KOC” –  ostatni żyjący żołnierz Kompanii Narol, Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej Tomaszów Lubelski, członkowie rodziny świętej pamięci mjr. Stefana KOBOSA ps. „WRZOS”, św. pamięci ppor. Eugeniusza Szczepańskiego ps. „TURSKI” oraz rodziny wszystkich niezłomnych mieszkańców Brzezin.

Podczas obchodów swoje stoisko zaprezentował rzeszowski IPN, na którym można było zakupić publikacje wydane przez Instytut Pamięci Narodowej. Dostępne było także stoisko WCR z Zamościa.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystości.

https://lublin.tvp.pl/62693955/78-rocznica-obrony-brzezin?fbclid=IwAR13UZ7NoPHWJcIssdj9Ik-BgxtXYZtemh3WbmhFqF_eq00HxwbR1aMvE3w

https://www.facebook.com/GOKBelzec/photos/pcb.5202163176579384/5202114216584280/

https://www.facebook.com/IPN.Rzeszow/posts/pfbid02kUTQmTGHoMg3Lzw19rracD78H2XDb8vSj2yp5WY9iAPa59Ah8wHuHAmas6KgaRYFl

https://www.kurierzamojski.pl/2022/09/30/stefan-kobos-niezlomny-do-konca/

https://lubiehrubie.pl/wiadomosci/niezlomny-do-konca-por-stefan-kobos-ps-wrzos-zdjecia/

https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/170459,Niezlomny-do-konca-por-Stefan-Kobos-ps-Wrzos-Narol-10-wrzesnia-2022.html